Beroep Medewerker peuterspeelzaal

 • Shutterstock.com
  Medewerker peuterspeelzaal

Een medewerker peuterspeelzaal plant en organiseert activiteiten voor peuters en begeleidt hen in deze activiteiten om de intellectuele, fysieke en emotionele ontwikkeling te stimuleren.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken medewerker peuterspeelzaal

 • Plant en organiseert activiteiten voor peuters, bijv. om hun taalontwikkeling, zelfvertrouwen, sociale vaardigheden, creativiteit en interesse om te leren te stimuleren.
 • Begeleidt kinderen bij activiteiten, bijv. door verhalen te vertellen of voor te lezen, liedjes te leren, eenvoudige muziekinstrumenten te demonstreren, knutselmateriaal voor te bereiden, etc.
 • Leert kinderen basisvaardigheden zoals kleur-, vorm-, nummer- en letterherkenning.
 • Troost en zorgt voor zieke kinderen en kinderen die pijn of verdriet hebben.
 • Observeert en evalueert het gedrag, de prestaties, sociale ontwikkeling en gezondheid van de kinderen.
 • Overlegt met ouders of voogden, bijv. om de voortgang en behoeften van het kind te bespreken of om suggesties te doen om het leren en de ontwikkeling van het kind te stimuleren.
 • Helpt kinderen in de ontwikkeling van dagelijkse routines zoals naar het toilet gaan, aankleden en eten.
 • Bespreekt de ontwikkeling van kinderen en eventuele problemen met andere medewerkers en personeelsleden, bijv. door teamoverleg bij te wonen.
 • Organiseert en neemt deel aan excursies t.b.v. leerervaringen van de kinderen.
 • Werkt samen met andere professionals (bijv. logopedisten, (school-)psychologen) om kinderen met speciale behoeften te kunnen helpen.
 • vergaderingen en workshops bij om nieuwe lesmethoden te ontwikkelen en te bespreken.

Gerelateerde beroepen kinderopvang

 • Au pair
 • Babysitter
 • Groepsleidster buitenschoolse opvang
 • Groepsleidster kinderdagverblijf
 • Kinderverzorgende thuis-opvang
 • Manager/directeur kinderdagverblijf
 • Nanny

Loopbaanperspectief

Het beroep Medewerker peuterspeelzaal behoort tot de beroepsgroep Leidsters kinderopvang en onderwijsassistenten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20247400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202427100  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202434500  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  laag
samenhang baankans met economie  gemiddeld