Beroep medewerker pensioen

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Ondernemend
 • Sociaal / Conventioneel

Kennis

 • Socialezekerheidsrecht
 • Actuariële wetenschappen
 • Soorten pensioenen
 • Overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid

Vaardigheden

 • Technische communicatievaardigheden toepassen
 • Informatie geven over financiële producten
 • Communiceren met begunstigden
 • Zorgen voor transparantie van informatie
 • Voldoen aan wettelijke bepalingen
 • Financiële informatie verzamelen
 • IT-instrumenten gebruiken
 • Advies geven over socialezekerheidsvoorzieningen
 • Belangen van de klant beschermen
 • Uitkeringen berekenen

Optionele kennis en vaardigheden

financiële informatie samenvatten ondersteuning geven bij financiële berekeningen socialezekerheidsprogramma’s promoten pensioenregelingen ontwikkelen maatschappelijk verantwoord ondernemen financiële transacties verwerken aanvragen voor sociale zekerheid onderzoeken gegevens van financiële transacties bijhouden financiële geschillen behandelen juridisch onderzoek financiële risico’s beheren financiële transacties traceren pensioenfondsen beheren financieel risico analyseren

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker pensioen behoort tot de beroepsgroep Overheidsambtenaren. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202414700  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414700  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  erg laag