Beroep medewerker ongediertebestrijding

 • Shutterstock.com
  Medewerker ongediertebestrijding

Een medewerker ongediertebestrijding onderzoekt de aanwezigheid van plagen of ongedierte die bedreigend zijn voor de openbare gezondheid of overlast veroorzaken, zet vallen en legt aas om de plaag uit te roeien, en behandelt besmette gebieden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Realistisch
 • Realistisch / Conventioneel

Taken medewerker ongediertebestrijding

 • Inspecteert gebouwen en bestudeert rapporten (bijv. van huurders of eigenaars) om relevante zaken vast te stellen (o.a. oorzaak van de plaag, toegangsmogelijkheden van het ongedierte, omvang van de schade aan het eigendom, toegang tot de besmette locatie).
 • Bepaalt de benodigde behandeling om de plaag of het ongedierte uit te roeien.
 • Meet het te behandelen gebied, berekent de benodigde hoeveelheid ongediertebestrijdingsmiddelen en raamt de kosten van de behandeling.
 • Plaatst waarschuwingsborden en sluit deuren af om het te behandelen gebied te vergrendelen.
 • Zet vallen uit, legt aas en behandelt en desinfecteert gebieden door het spuiten of verspreiden van chemische oplossingen, poeders of gas om de plaag te bestrijden.
 • Controleert het behandelde gebied om de vallen te inspecteren en om na te gaan of de plaag effectief is bestreden.
 • Verwijdert dode of gevangen dieren, verwerkt de pesticiden en slaat deze op, houdt hierbij rekening met de juiste procedures.
 • Reinigt de werkplek na afronding van de werkzaamheden, verzekert het gebied om een terugkeer van de plaag te vermijden.
 • Adviseert eigenaars van gebouwen over acties om de terugkeer van een plaag te voorkomen.
 • Overlegt met ambtenaren van volksgezondheid, huisvestingsinstanties of andere relevante overheidsdiensten wanneer grootschalige maatregelen nodig zijn om een plaag te bestrijden.
 • Registreert de uitgevoerde werkzaamheden en stelt rapporten op.

Gerelateerde beroepen dieren