Beroep medewerker milieubescherming

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Fire prevention procedures
 • Environmental legislation
 • Ecology
 • Biology

Vaardigheden

 • Conduct research on fauna
 • Monitor nature conservation
 • Advise on nature conservation
 • Educate people about nature
 • Analyse environmental data
 • Conduct research on flora
 • Respond to enquiries
 • Manage staff
 • Report on environmental issues
 • Ensure compliance with environmental legislation
 • Promote sustainability
 • Keep task records
 • Protect wilderness areas
 • Assess environmental impact
 • Implement biodiversity action plans
 • Promote sustainable management

Optionele kennis en vaardigheden

moleculaire biologie wilde planten en dieren zorgen voor de veiligheid van bedreigde soorten en beschermde gebieden fauna observeren dierlijke biologie mensen onderrichten over brandveiligheid ecologische gegevens analyseren vervuiling onderzoeken plantkunde in de buitenlucht werken advies geven over bodem- en waterbescherming werken met gemeenschappen tijdschatting maken voor werkzaamheden wetgeving op het gebied van dierenwelzijn natuurlijke rijkdommen behouden ecologische beginselen projecten over wilde planten en dieren biologie van vissen vrijwilligers ondersteunen onderwijsprogramma's coördineren toegepaste zoölogie onderwijsactiviteiten organiseren aquatische ecologie vrijwilligers leiden werkgerelateerde verslagen schrijven onderhoud van natuurgebieden bosecologie vrijwilligers informeren contracten beheren milieu-inspecties uitvoeren principes voor bedrijfsbeheer

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker milieubescherming behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog