Beroep medewerker milieubescherming

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Onderzoekend / Ondernemend

Kennis

 • Procedures inzake brandpreventie
 • Milieuwetgeving
 • Ecologie
 • Biologie

Vaardigheden

 • Onderzoek naar fauna uitvoeren
 • Toezicht houden op natuurbehoud
 • Raad geven over natuurbehoud
 • Mensen voorlichten over de natuur
 • Milieugegevens analyseren
 • Onderzoek naar flora uitvoeren
 • Vragen beantwoorden
 • Leiding geven aan personeel
 • Milieuproblemen melden
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Duurzaamheid promoten
 • Taakgegevens bijhouden
 • Wildernisgebieden beschermen
 • Gevolgen voor het milieu beoordelen
 • Actieplannen voor biodiversiteit implementeren
 • Duurzaam beheer promoten

Optionele kennis en vaardigheden

moleculaire biologie wilde planten en dieren zorgen voor de veiligheid van bedreigde soorten en beschermde gebieden fauna observeren dierlijke biologie mensen onderrichten over brandveiligheid ecologische gegevens analyseren vervuiling onderzoeken plantkunde in de buitenlucht werken advies geven over bodem- en waterbescherming werken met gemeenschappen tijdschatting maken voor werkzaamheden wetgeving op het gebied van dierenwelzijn natuurlijke rijkdommen behouden ecologische beginselen projecten over wilde planten en dieren biologie van vissen vrijwilligers ondersteunen onderwijsprogramma's coördineren toegepaste zoölogie onderwijsactiviteiten organiseren aquatische ecologie vrijwilligers leiden werkgerelateerde verslagen schrijven onderhoud van natuurgebieden bosecologie vrijwilligers informeren contracten beheren milieu-inspecties uitvoeren principes voor bedrijfsbeheer

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker milieubescherming behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog