Beroep medewerker kinderdagverblijf

Medewerkers kinderdagverblijf verzorgen en begeleiden kinderen om hun sociale en psychologische functioneren te ontwikkelen. Ze zijn gericht op het maximaliseren van het welzijn van het gezin door overdag voor de kinderen te zorgen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Artistiek

Gerelateerde beroepen kinderopvang

Kennis

 • Psychologische ontwikkeling van jongeren
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Sociale wetenschappen
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Ondernemingsbeleid
 • Klantendiensten
 • Kinderbescherming
 • Lichamelijke ontwikkeling van kinderen

Vaardigheden

 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden
 • Zorgprogramma’s voor kinderen implementeren
 • Integratie bevorderen
 • Activiteiten delegeren
 • Personen met een handicap helpen om deel te nemen aan gemeenschapsactiviteiten
 • Toezicht houden op kinderen
 • Interviews afnemen bij sociale diensten
 • Positieve instelling van jongeren ondersteunen
 • Kinderen ondersteunen die een trauma hebben ervaren
 • Empathisch zijn
 • Stressbestendig zijn
 • Benadeelde of misbruikte gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Gebruikers van sociale diensten met specifieke communicatiebehoeften ondersteunen
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Positieve instelling van gebruikers van sociale diensten ondersteunen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Gebruikers van sociale diensten helpen bij het formuleren van klachten
 • Gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen
 • Kinderen met bijzondere behoeften helpen in onderwijsomgevingen
 • Gebruikers van sociale diensten stimuleren hun onafhankelijkheid te bewaren in dagelijkse activiteiten
 • Gezondheid van gebruikers van een dienst controleren
 • Gebruikers van diensten verwijzen naar gemeenschapsmiddelen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Sociale verandering promoten
 • Bescherming van jonge personen promoten
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Kwetsbare gebruikers van sociale diensten beschermen
 • Vertrouwen van gebruikers van diensten behouden
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Sociale begeleiding bieden
 • Ontwikkeling van de jeugd beoordelen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Actief luisteren
 • Rechten van gebruikers van diensten promoten
 • Gebruikers van diensten ondersteunen bij het gebruik van technologische hulpmiddelen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Communiceren met jongeren
 • Voldoen aan praktijknormen in sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Problemen oplossen bij sociale dienstverlening
 • Werken met gemeenschappen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Stress in organisaties beheersen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Risicobeoordeling uitvoeren van gebruikers van sociale diensten
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Welzijn van kinderen ondersteunen
 • Privacy van gebruikers van diensten bewaren
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Persoonsgerichte zorg toepassen
 • Contacten onderhouden met ouders van kinderen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven