Beroep medewerker kabelassemblage

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel

Kennis

 • Kwaliteitsstandaarden
 • Schema's van elektrische bedrading
 • Productie van elektrische bedradingen
 • Accessoires voor elektrische bedrading

Vaardigheden

 • Componenten uitlijnen
 • Problemen oplossen
 • Onderdelen opmeten
 • Bedrading opbinden
 • Solderen
 • Assemblagetekeningen lezen
 • Zorgen voor de naleving van specificaties
 • Soldeertechnieken toepassen
 • Elektrische apparatuur van coating voorzien
 • Bedrading strippen
 • Deadlines halen

Optionele kennis en vaardigheden

handgereedschap voor bedrading gebruiken productieapparatuur afstellen toezicht houden op de logistiek van eindproducten energietechniek bedrading opspoelen elektriciteit defecte productiematerialen melden storingen aan apparatuur oplossen kabels inspecteren elektrotechniek draad buigen gespecialiseerde werktuigen gebruiken voor elektrische reparaties defecte onderdelen vervangen schakelinrichtingen draadverwerkingsmachines gebruiken bedrading repareren passende beschermende uitrusting dragen veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit elektrische apparatuur onderhouden gevaarlijk afval verwijderen regelgeving inzake elektrische apparaten vezeloptica technische communicatievaardigheden toepassen gegevens over de voortgang van het werk bijhouden kabel splitsen controleren op soldeerdefecten kwaliteit van producten controleren

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker kabelassemblage behoort tot de beroepsgroep Assemblagemedewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-5900  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20246000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246000  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld