Beroep Medewerker hypotheken

 • Shutterstock.com
  Medewerker hypotheken

Een medewerker hypotheken ondervraagt de leningaanvrager om informatie te verkrijgen, onderzoekt de achtergrond van aanvragers en controleert referenties, bereidt leningspapieren voor en stuurt de bevindingen en documenten door naar de beoordelingsdienst. Hij/zij kijkt leningdossiers na op volledigheid en werkt de transacties af tussen de leningsinstelling, leners en verkopers zodra een lening wordt goedgekeurd.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken medewerker hypotheken

 • Controleert en analyseert informatie en onderzoekt of de informatie in leningsaanvragen of verkoopsovereenkomsten correct is.
 • Voert gesprekken met aanvragers van leningen om persoonlijke en financiële gegevens te achterhalen en assisteert hen bij het gereedmaken van aanvragen.
 • Stelt documenten op en maakt dossiers voor leningen, zoals verzekeringsformulieren, leningformulieren en belastingaangiften.
 • Beantwoordt vragen van klanten en geeft hen advies over leningen en transacties.
 • Informeert klanten over de goed- of afkeuring van hun aanvraag, bijv. via e-mail, telefoon, of in persoon.
 • Registreert aanvragen voor leningen of kredieten, leninginformatie, uitbetalingen of andere relevante informatie, bijv. met behulp van de computer.
 • Bereidt leningaanvragen, verkoopdocumenten, juridische documenten, brieven, formulieren, cheques, etc. voor en vult deze in, met de hand of m.b.v. een computer.
 • Geeft klanten toelichting en uitleg over leningen en terugbetalingschema's.
 • Berekent, controleert en corrigeert fouten in rente, hoofdsom, maandlasten, afsluitprovisie of andere relevante gegevens, bijv. m.b.v. computers of rekenmachines.
 • Controleert de waarde van het onderpand van de klant, zoals bijv. een huis of object, door bijv. een taxateur in te schakelen.

Gerelateerde beroepen kantoorpersoneel

 • Administratief medewerker
 • Administratief medewerker personeelszaken
 • Administratief medewerker secretariaat
 • Administratief medewerker, anders
 • Archief medewerker
 • Codeer medewerker
 • Hoofd afdeling administratie
 • Inkoopmedewerker
 • Marketing medewerker
 • Medewerker bestellingen
 • Medewerker betalingen, facturist
 • Medewerker bevrachting
 • Medewerker boekhouding
 • Medewerker facturering
 • Medewerker kredietverlening
 • Medewerker makelaardij
 • Medewerker nieuwe klanten
 • Medewerker order planning
 • Medewerker postkamer
 • Medewerker productieplanning
 • Medewerker salarisadministratie
 • Medewerker verzekeringen
 • Medewerker voor hulp bij invullen formulieren
 • Statistisch medewerker
 • Teamleider administratief medewerkers
 • Verkoopmedewerker binnendienst
 • Voorraadadministrateur
 • Weger
 • Werkvoorbereider materialen

Loopbaanperspectief

Het beroep Medewerker hypotheken behoort tot de beroepsgroep Boekhoudkundig medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202423500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202426800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld