Beroep medewerker handel

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Medewerker handel: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Internationale in- en uitvoerbepalingen

  Kennis hebben van de principes die gelden voor de import en export van producten en apparatuur, handelsbeperkingen, gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, vergunningen, enz.

 • Implementatie van overheidsbeleid

  De procedures voor de toepassing van overheidsbeleid op alle niveaus van het openbaar bestuur.

 • Marktanalyse

  Het gebied van de marktanalyse en het onderzoek en de specifieke onderzoeksmethoden daarvan.

 • Economie

  Economische beginselen en praktijken, financiële markten en grondstoffenmarkten, bankieren en de analyse van financiële gegevens.

 • Ondernemingsrecht

  De wettelijke regels die van toepassing zijn op de interactie tussen de belanghebbenden van bedrijven (zoals aandeelhouders, werknemers, bestuurders, consumenten, enz.), en op de verantwoordelijkheden die bedrijven hebben tegenover hun belanghebbenden.

 • Mededingingswetgeving

  De wettelijke regelingen die de mededinging op de markt handhaven door concurrentiebeperkende gedragingen van ondernemingen en organisaties te reguleren.

 • Internationale commerciële transactiebepalingen

  Vooraf vastgestelde commerciële voorwaarden die worden gebruikt in internationale handelstransacties met duidelijke taken, kosten en risico’s in verband met de levering van goederen en diensten.

 • Bedrijfsstrategieconcepten

  De terminologie met betrekking tot het ontwerp en de implementatie van belangrijke trends en doelen die door de leidinggevenden van een organisatie worden gerealiseerd, met inachtneming van haar middelen, concurrentie en omgeving.

Vaardigheden

 • Handelsbeleid ontwikkelen

  Strategieën ontwikkelen ter ondersteuning van economische groei en ter bevordering van productieve handelsbetrekkingen, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden

  Goede betrekkingen onderhouden met vertegenwoordigers van de plaatselijke wetenschappelijke, economische en burgerlijke samenleving.

 • Vrije handel promoten

  Strategieën ontwikkelen voor het promoten van vrije handel, open concurrentie tussen bedrijven voor de ontwikkeling van economische groei, om steun te verkrijgen voor het vrijhandels- en het mededingingsbeleid.

 • Naleving van het overheidsbeleid inspecteren

  De publieke en particuliere organisaties inspecteren om te zorgen voor een goede uitvoering en naleving van het overheidsbeleid dat op de organisatie van toepassing is.

 • Samenwerkingsrelaties aangaan

  Een relatie tot stand brengen tussen organisaties of personen die baat kunnen hebben bij onderlinge communicatie om een duurzame en positieve samenwerkingsrelatie tussen beide partijen te vergemakkelijken.

 • Internationale betrekkingen opbouwen

  Een positieve communicatiedynamiek met organisaties uit verschillende landen ontwikkelen om een samenwerkingsrelatie op te bouwen en de uitwisseling van informatie te optimaliseren.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

Optionele kennis en vaardigheden

concurrentiebeperkingen onderzoeken contacten onderhouden met lokale overheden zakenrelaties aangaan implementatie van overheidsbeleid beheren een professioneel netwerk ontwikkelen financiële prognoses beginselen van projectbeheer internationale samenwerkingsstrategieën ontwikkelen handelsdelegaties begeleiden strategisch onderzoek uitvoeren projectbeheer uitvoeren risicofactoren inschatten advies geven over de naleving van het overheidsbeleid relaties met overheidsinstellingen onderhouden advies geven over wetgevingsbesluiten

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker handel behoort tot de beroepsgroep Beleidsadviseurs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-600  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB