Beroep medewerker grondstoffenontvangst

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Opslag van voedingsmiddelen

Vaardigheden

 • Efficiëntieplannen voor logistieke operaties implementeren
 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen
 • Laboratoria voor voedingsmiddelenproductie beheren
 • Taakgegevens bijhouden
 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren
 • Eigenschappen van voedselproducten analyseren bij ontvangst
 • Kwaliteit van grondstoffen bij ontvangst controleren
 • Mondelinge instructies volgen
 • Zware gewichten tillen
 • Levering van grondstoffen beheren
 • Goederen volgens werkorders vastmaken
 • Schriftelijke instructies volgen
 • Rauw voedsel opslaan
 • Grondstoffen bij ontvangst wegen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Goede productiepraktijken toepassen
 • Monsters voor analyse verzamelen
 • Monsters etiketteren
 • Voorraad van goederen in productie bijhouden
 • Hygiëne waarborgen
 • Bulktransport van grondstoffen afhandelen
 • Productieschema’s volgen
 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen
 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

Optionele kennis en vaardigheden

zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie beschikken over computervaardigheden tarwe voor het maalproces indelen moutprocessen hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking statistiek omgaan met managers corrigerende acties beheren strategieën voor toeleveringsketens analyseren beginselen van voedselveiligheid graankwaliteit voor het brouwproces beoordelen effecten van pesticiden op voedingsgrondstoffen omgaan met collega’s in een voedselverwerkend team werken temperatuurschalen machines geolied houden voor betrouwbaar functioneren

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker grondstoffenontvangst behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag