Beroep Medewerker gezondheidszorg, anders

Een medewerker gezondheidszorg (anders) voert basistaken uit ter ondersteuning van de zorg aan patiënten onder leiding van een medische professional. Deze basistaken hebben zowel betrekking op medische handelingen als meer administratieve taken. Hij/zij legt de (medische) benodigdheden klaar voordat een onderzoek/behandeling gaat plaatsvinden en zorgt er voor dat zowel wachtruimte als medische ruimtes schoon zijn. Een medewerker gezondheidszorg anders bespreekt met patiënten hun medische conditie, assisteert medische professionals bij de behandeling van patiënten, bereidt de patiënt voor op een behandeling, informeert de patiënt en de familie over de behandeling en neemt bloed/weefsel af voor testen in het laboratorium. Hij/zij is daarnaast verantwoordelijk voor patiëntadministratie en het maken van afspraken met patiënten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken medewerker gezondheidszorg, anders

 • Uitvoeren van ondersteunende taken (zowel medische als administratief) voor medische professionals.
 • Klaarleggen medische benodigdheden voordat een onderzoek/behandeling plaatsvindt.
 • Schoonhouden van wachtruimte en behandelruimtes.
 • Assisteren van medische professionals bij de uitvoering van behandeling/onderzoek, bijv. controleren vitale functies, inenten of hechten.
 • Afnemen van bloed/weefsel t.b.v. laboratoriumtests.
 • Voorbereiden en informeren van patiënten en hun gezin.
 • Bijhouden van patiëntadministratie; het maken van afspraken met patiënten, facturering, rapportage of registreren medische geschiedenis.
 • Apotheken voorzien van herhaalrecepten.

Gerelateerde beroepen overige gezondheidszorg

 • Ambulancechauffeur
 • Arbospecialist
 • Audioloog
 • Chiropractor
 • Contactlensspecialist
 • Medewerker medische administratie
 • Medewerker opticien
 • Opticien
 • Optometrist
 • Osteopaat
 • Paramedisch beroepsbeoefenaar, anders
 • Verpleegkundige spoedeisende medische hulp

Loopbaanperspectief

Het beroep Medewerker gezondheidszorg, anders behoort tot de beroepsgroep Medisch vakspecialisten. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245100  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202411300  hoog
verwachte baanopeningen tot 202416400  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld