Beroep medewerker gasdistributie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Soorten pijpleidingen
 • Gasmarkt
 • Brandstof
 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd
 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen

Vaardigheden

 • Opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren
 • Toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Systeem voor gastransmissie beheren
 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingsnetwerken routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren slijtage van pijpleidingen voorkomen pijpleidingen inspecteren milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken toezicht houden op activiteiten rond gasdistributie zorgen voor het onderhoud van installaties voor brandstofdistributie trends op de energiemarkt analyseren pijpleidingen herstellen brandstofdistributiesystemen naleving van gasverdelingsschema's verzekeren tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen