Beroep medewerker gasdistributie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Gasmarkt
 • Soorten pijpleidingen
 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd
 • Brandstof
 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen

Vaardigheden

 • Opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen
 • Systeem voor gastransmissie beheren
 • Activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen
 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen

Optionele kennis en vaardigheden

beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingsnetwerken milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren pijpleidingen inspecteren zorgen voor het onderhoud van installaties voor brandstofdistributie naleving van gasverdelingsschema's verzekeren trends op de energiemarkt analyseren brandstofdistributiesystemen pijpleidingen herstellen tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen toezicht houden op activiteiten rond gasdistributie slijtage van pijpleidingen voorkomen