Beroep medewerker gasdistributie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Soorten pijpleidingen
 • Gasmarkt
 • Brandstof
 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd
 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen

Vaardigheden

 • Opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren
 • Toevoer van stoffen in pijpleidingen regelen
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Systeem voor gastransmissie beheren
 • Gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingsnetwerken routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren slijtage van pijpleidingen voorkomen pijpleidingen inspecteren milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken toezicht houden op activiteiten rond gasdistributie zorgen voor het onderhoud van installaties voor brandstofdistributie trends op de energiemarkt analyseren pijpleidingen herstellen brandstofdistributiesystemen naleving van gasverdelingsschema's verzekeren tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker gasdistributie behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag