Beroep medewerker gasdistributie

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Types of pipelines
 • Gas market
 • Fuel gas
 • Security requirements of goods transported via pipelines
 • Pipeline transport regulations;

Vaardigheden

 • Perform follow-up on pipeline route services
 • Regulate the flow of substances in pipelines
 • Ensure compliance with environmental legislation
 • Manage gas transmission system
 • Detect flaws in pipeline infrastructure
 • Ensure regulatory compliance in pipeline infrastructures
 • Test pipeline infrastructure operations

Optionele kennis en vaardigheden

onderzoeken uitvoeren over routes van pijpleidingen locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingsnetwerken routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren slijtage van pijpleidingen voorkomen pijpleidingen inspecteren milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken toezicht houden op activiteiten rond gasdistributie zorgen voor het onderhoud van installaties voor brandstofdistributie trends op de energiemarkt analyseren pijpleidingen herstellen brandstofdistributiesystemen naleving van gasverdelingsschema's verzekeren tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker gasdistributie behoort tot de beroepsgroep Transportplanners en logistiek medewerkers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243900  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202418600  laag
verwachte baanopeningen tot 202422500  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  laag