Beroep medewerker drogerij

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Medewerker drogerij: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Recepten voor het drogen van granen

  Formules en technieken voor het drogen van granen in overeenstemming met de vereisten en het product. Regeling van de temperatuur, droogtijden en behandeling van de granen vóór en na het drogen.

 • Beginselen van voedselveiligheid

  Wetenschappelijke achtergrond van voedselveiligheid, met inbegrip van bereiding, behandeling en opslag van levensmiddelen, om het risico van door voedsel overgedragen ziekten en andere gezondheidsrisico's tot een minimum te beperken.

 • Bewaren van voedsel

  Verslechteringsfactoren, controlerende factoren (temperatuur, additieven, vochtigheid, pH, wateractiviteit, enz., inclusief verpakking) en voedselverwerkingsmethoden om voedselproducten te conserveren.

 • Processen voor de dehydatie van voedsel

  De processen waarbij groenten en fruit worden gedroogd, bijv. drogen in de zon, in een binnenomgeving, en industriële toepassingen voor het drogen van voedsel. Het droogproces omdat de selectie van de groenten en het fruit volgens grootte, het wassen van het fruit, het indelen naar product, de opslag en het mengen met ingrediënten om tot een eindproduct te komen.

Vaardigheden

 • Ontvlambare stoffen beheren

  Ontvlambare stoffen bij branderijactiviteiten beheren en ervoor zorgen dat er veiligheidsmaatregelen worden getroffen.

 • Schriftelijke instructies volgen

  Volg de schriftelijke instructies om een taak of een stapsgewijze procedure uit te voeren.

 • Goede productiepraktijken toepassen

  Voorschriften toepassen met betrekking tot de productie van levensmiddelen en de naleving van de voedselveiligheid. Gebruik maken van voedselveiligheidsprocedures op basis van Good Manufacturing Practices (goede productiepraktijken).

 • Hygiënische procedures volgen tijdens de voedselverwerking

  Zorgen voor een schone werkruimte volgens hygiënische normen in de voedselverwerkende industrie.

 • Stoomstromen controleren

  Stoom door middel van leidingen aanvoeren of een oven van brandstof voorzien om de drooginstallatie te verwarmen.

 • Kleurverschillen aangeven

  Verschillen tussen kleuren identificeren, zoals kleurschakeringen.

 • Droogproces aanpassen aan goederen

  De machine-instellingen bijstellen om droogprocessen, droogtijden en speciale behandelingen aan te passen aan de eisen van de te drogen goederen.

 • Monsters voor analyse verzamelen

  Monsters van materialen of producten voor laboratoriumanalyse verzamelen.

 • Goederen volgens werkorders vastmaken

  Banden rond stapels of artikelen bevestigen, vóór de verzending of opslag ervan.

 • Industriële ovens onderhouden

  Industriële ovens onderhouden om te zorgen voor een doeltreffende en correcte werking.

 • Temperatuur in het productieproces van levensmiddelen en dranken volgen

  Volgen en controleren van de vereiste temperaturen in de verschillende productiefasen totdat het product de juiste eigenschappen heeft bereikt volgens de specificaties.

 • Drooginstallaties bedienen

  Droogapparatuur verzorgen, met inbegrip van droogovens, haarden, branders, de gieterijovens en de vacuümdroogapparatuur.

 • Productievoorschriften voor voedingsmiddelen en dranken toepassen

  Nationale, internationale en interne vereisten toepassen en volgen die worden vermeld in normen, voorschriften en andere specificaties met betrekking tot de productie van voedsel en dranken.

 • Verwerkingsparameters controleren

  Controleren van de verwerkingsparameters om de technologische processen onder controle te houden.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid

  De relevante procedures en strategieën uitvoeren en de juiste uitrusting gebruiken om lokale of nationale beveiligingsactiviteiten voor de bescherming van gegevens, mensen, instellingen en eigendommen te bevorderen.

 • Industriële ovens bedienen

  De temperatuur en de warmte-oven bij de vastgestelde temperatuur observeren. Het bedienen van braadpannen en het faciliteren van het braden met instrumenten die voorkomen dat graan aan de pannen blijft plakken.

 • Ventilatoren van machines bedienen

  Ventilatoren opstarten die geconditioneerde lucht naar trommels of compartimenten brengen.

 • Mondelinge instructies volgen

  Het vermogen hebben om gesproken instructies van collega's te volgen. Ernaar streven om te begrijpen en te verduidelijken wat er gevraagd wordt.

 • Productieschema’s volgen

  Volgen van het productieschema, rekening houdend met alle eisen, tijden en behoeften. Dit schema schetst welke afzonderlijke goederen in elke periode geproduceerd moeten worden en geeft een overzicht van de verschillende aandachtspunten zoals productie, personeel, voorraden, enz. Het is meestal gekoppeld aan de productie waar het plan aangeeft wanneer en hoeveel van elk product nodig is. Alle informatie gebruiken die bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan aanwezig is.

 • Hygiëne waarborgen

  Werkplaatsen en uitrusting vrijhouden van vuil, infectie en ziekte door afval te verwijderen en te zorgen voor een passende reiniging.

 • Gevarenanalyse van kritische controlepunten toepassen

  De voorschriften voor de productie van levensmiddelen en de naleving van de voorschriften inzake voedselveiligheid toepassen. Gebruik maken van procedures voor de voedselveiligheid op basis van de kritische controlepunten Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP risicoanalyse en kritische controlepunten).

 • Geroosterde granen met een standaard vergelijken

  De kleur, het vochtgehalte, de hardheid en andere kenmerken van geroosterd graan afstemmen op de kleur van het standaardmonster.

 • Verschillende brandmethoden toepassen

  Verschillende methoden toepassen voor het branden van cacaobonen, zoals ovenbranden, luchtbranden, trommelbranden, koffiebranden en heteluchtpistool. De verschillende methoden gebruiken volgens de productievoorschriften, het type cacaobonen en het gewenste chocoladeproducten.

 • Op het gemak zijn in onveilige omgevingen

  Op het gemak zijn in onveilige omgevingen zoals blootstelling aan stof, roterende apparatuur, hete oppervlakken, vries- en koelruimten, lawaai, natte vloeren en bewegende liftuitrusting.

 • Controles van fabrieksinstallaties uitvoeren

  De machines en apparatuur controleren die in fabrieksinstallaties worden gebruikt. Ervoor zorgen dat de machines naar behoren werken, de machines vóór het gebruik instellen en ervoor zorgen dat de uitrusting ononderbroken werkt.

Optionele kennis en vaardigheden

volgens recept werken installaties voor voedselproductie inrichten temperatuurschalen in een voedselverwerkend team werken omgaan met managers beschikken over computervaardigheden graan volgens recept mengen zorgen voor naleving van de milieuwetgeving bij voedselproductie betrouwbaar handelen monsters etiketteren omgaan met collega’s kleurschakeringen bij roosteren tegen hoge temperaturen bestand zijn

Loopbaanperspectief

Het beroep medewerker drogerij behoort tot de beroepsgroep Productiemachinebedieners. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20246800  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20249500  laag
verwachte baanopeningen tot 202416300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB