Beroep medewerker decontaminatie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Radioactieve besmetting
 • Bescherming tegen straling
 • Verwerking van gevaarlijk afval
 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie
 • Voorschriften over blootstelling aan besmetting
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne

Vaardigheden

 • Verontreinigde materialen verwijderen
 • Oppervlakken ontsmetten
 • Vervuilende stoffen verwijderen
 • Verontreinigde materialen opslaan
 • Verontreiniging onderzoeken
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Verontreiniging vermijden
 • Besmettingen beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

met chemische reinigingsmiddelen werken veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten resultaten van de analyse documenteren verslag doen van schade aan gebouwen afbakenen advies geven over bodem- en waterbescherming gevaarlijk afval verwijderen zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval transport van gevaarlijke stoffen opslag van gevaarlijk afval mensen in verontreinigde gebieden bijstaan bruikbaarheid van veiligheidsuitrusting verzekeren werkgebied beveiligen monsters op verontreinigende stoffen testen schade aan gebouwen vaststellen