Beroep medewerker decontaminatie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Kennis

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in de schoonmaakindustrie
 • Radioactieve besmetting
 • Verwerking van gevaarlijk afval
 • Bescherming tegen straling
 • Wetgeving inzake gezondheid, veiligheid en hygiëne
 • Voorschriften over blootstelling aan besmetting

Vaardigheden

 • Verontreinigde materialen verwijderen
 • Vervuilende stoffen verwijderen
 • Verontreiniging vermijden
 • Verontreiniging onderzoeken
 • Verontreinigde materialen opslaan
 • Oppervlakken ontsmetten
 • Passende beschermende uitrusting dragen
 • Besmettingen beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

monsters op verontreinigende stoffen testen advies geven over bodem- en waterbescherming met chemische reinigingsmiddelen werken mensen in verontreinigde gebieden bijstaan afbakenen bruikbaarheid van veiligheidsuitrusting verzekeren schade aan gebouwen vaststellen opslag van gevaarlijk afval verslag doen van schade aan gebouwen resultaten van de analyse documenteren werkgebied beveiligen transport van gevaarlijke stoffen veiligheidsprocedures volgen bij werken op grote hoogten zorgen voor de naleving van wettelijke regelingen inzake afval gevaarlijk afval verwijderen