Beroep matroos

 • Shutterstock.com
  matroos

Een matroos verricht diverse werkzaamheden op een schip, zoals wachtlopen op de brug of het dek, het besturen van het schip (onder begeleiding), het laden en lossen van lading, onderhoudswerkzaamheden, etc.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Conventioneel
 • Realistisch / Ondernemend

Taken matroos

 • Loopt wacht op het dek of op de brug om eventuele obstakels te signaleren of om herkenningspunten zoals boeien en vuurtorens te localiseren.
 • Licht de leidinggevende in wanneer hij/zij andere schepen, herkenningspunten of mogelijke gevaren signaleert.
 • Laadt en lost lading van het schip en zet de lading vast.
 • Bestuurt het schip onder begeleiding van de leidinggevende, volgt de vastgestelde koers en geeft zonodig aanwijzingen aan de stuurman.
 • Observeert op de brug indien de automatische piloot is ingeschakeld, verifieert de juistheid van de koers, bijv. m.b.v. een magnetisch kompas.
 • Verricht benodigde handelingen met touwen, meertrossen, loopplanken etc. bij het meren en ontmeren van het schip.
 • Loopt wacht bij de loopplank als het schip in de haven ligt om te voorkomen dat ongeautoriseerde personen het schip betreden.
 • Bedient, onderhoudt en repareert scheeps- en dekapparatuur en machines (bijv. lieren, kranen, laadapparatuur, touwen en brandbestrijdings- en veiligheidsmiddelen).
 • Verwijdert roest, behandelt en schildert het schip en assisteert bij het onderhouden en repareren van de scheepsmotoren en mechanische apparatuur.
 • Onderhoudt reddingsboten en reddingsmiddelen, takelt deze omhoog of omlaag en bemant deze in noodgevallen.
 • Houdt het schip (dek, scheepsruimten, laadruim) schoon, maakt water-, ballast en olietanks schoon.
 • Hijst en strijkt de vlag van het schip.

Gerelateerde beroepen verzending

 • Bediener stoommachine
 • Dekknecht
 • Dekofficier
 • Kapitein zeeschip
 • Loods zeescheepvaart
 • Medewerker bediening ferry, cruiseschip
 • Scheepsbevrachter, cargadoor
 • Scheepswerktuigbouwkundige
 • Schipper binnenvaart
 • Sleepbootmatroos
 • Specialist Securities Clearing

Kennis

 • Veiligheidsuitrusting op vaartuigen
 • Gevaren aan boord
 • Soorten vracht
 • Milieuaspecten van vervoer op binnenwateren

Vaardigheden

 • Oefeningen om veiligheid te garanderen uitvoeren
 • Checklists volgen
 • Materiaal voor veilige stuwage gebruiken
 • Gedrag van reizigers tijdens noodsituaties onder controle houden
 • Opslagplattegronden lezen
 • Vracht op schepen laden
 • Voorschriften toepassen op vrachtvervoersdiensten
 • Schriftelijke instructies volgen
 • Reddingsmiddelen gebruiken
 • Mondelinge instructies volgen
 • Vaartuigen losmaken
 • Passagiers veilig helpen uitstappen
 • Machinekamers klaarmaken voor gebruik
 • Door reizigers gegeven informatie doorgeven
 • Verkeersvoorschriften op binnenwateren naleven
 • Verschillende soorten sloten en hun werking begrijpen
 • Vaartuigen aanmeren
 • Helpen bij het inschepen van passagiers
 • Schippersdienstboekjes bijhouden
 • Onderdelen van vaartuigen reinigen
 • Verschillende soorten brandblusapparaten gebruiken
 • Op de Europese binnenwateren navigeren
 • Schepen vastmaken met touw
 • Helpen bij verankeringswerkzaamheden
 • Onderhoud en reiniging van vaartuigen uitvoeren
 • Procedures in geval van alarm volgen
 • Zwemmen
 • Scheepsdekken schilderen
 • Vaartuigen sturen
 • Machinekamers van vaartuigen onderhouden
 • Veiligheidsacties in navigatie ondernemen

Optionele kennis en vaardigheden

schade aan elektrische toestellen aan boord voorkomen binnenvaartpolitiereglement internationale wetgeving voor vrachtafhandeling verkeerscontrolesystemen op waterwegen gebruiken ervoor zorgen dat scheepsrompen ongeschonden blijven motoronderdelen beginselen van werktuigbouwkunde europese classificatie van binnenwateren milieubeschermingsmaatregelen implementeren brandstoffen voor vaartuigen machinekamers van vaartuigen bedienen verschillende soorten schepen onderscheiden beginselen van verbrandingsmotoren ervoor zorgen dat schepen aan de regelgeving voldoen regelgeving inzake passagiersvervoer eerste hulp bieden nationale regelgeving inzake vrachtafhandeling

Functietitels

 • Wachtmeester opsporingsambtenaar (doorstroom vanuit clas , czsk en clsk)
 • Binnenvaart werk! meld je aan.
 • Lichtmatrozen met doorgroeimogelijkheden
 • (licht)matrozen
 • Stagiaires
 • Havensleepboot matrozen
 • Matroos multicat
 • Matrozen gezocht
 • Kapiteins, stuurlieden met rijnpatent en ervaren matrozen
 • Gezel loodsvaartuig met vaarbevoegdheid matroos