Beroep Matroos bij operationele strijdkrachten

 • Shutterstock.com
  Matroos bij operationele strijdkrachten

Een matroos bij de operationele strijdkrachten biedt collectieve verdedigingsmaatregelen ter bescherming van de wateren van hun land en andere belangen. Is werkzaam bij de marine.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Taken matroos bij operationele strijdkrachten

 • Traint en oefent het gebruik van divers militair materieel en tactieken.
 • Bedient en onderhoudt de wapens, electronische systemen en sensoren van het schip.
 • Bedient de communicatiesystemen van het schip.
 • Houdt wacht voor beveiliging, navigatie of communicatie.
 • Bedient en onderhoudt apparatuur op het dek en de uitrusting van het schip.
 • Bedient takels, kranen en lieren voor het laden van cargo of het plaatsen van de loopplanken.
 • Werkt met lijnen om vaartuigen vast te leggen aan kades of andere schepen.
 • Neemt deel aan brand- en schadebeperkende oefeningen.
 • Neemt deel aan verfwerkzaamheden en onderhoud van het dek en de schipswanden.
 • Houdt zich bezig met vredesoperaties en ziet toe op de naleving van staakt het vuren overeenkomsten.
 • Biedt hulp in noodsituaties, zoals ordeverstoringen, natuurrampen en grootschalige calamiteiten.

Gerelateerde beroepen strijdkrachten

Loopbaanperspectief

Het beroep Matroos bij operationele strijdkrachten behoort tot de beroepsgroep Militaire beroepen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024100  laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245700  hoog
verwachte baanopeningen tot 20245800  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld