Beroep marshaller

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Realistisch / Onderzoekend
 • Ondernemend / Conventioneel
 • Realistisch / Sociaal
 • Sociaal / Ondernemend
 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Regelgeving voor burgerluchtvaart

Vaardigheden

 • Radioapparatuur gebruiken
 • Gehoor geven aan instructies van de luchtverkeersleiding
 • Zorgen voor efficiënte communicatie met luchtverkeersdiensten
 • In een luchtvaartteam werken
 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen
 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

Optionele kennis en vaardigheden

ict-systemen gebruiken signalisatieverslagen schrijven omgaan met brandstoffen reageren op veranderende navigatieomstandigheden werkgerelateerde verslagen schrijven

Loopbaanperspectief

Het beroep marshaller behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld