Beroep marshaller

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Marshaller: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidsvereisten voor platformen

  Grondig inzicht in de voorschriften en procedures inzake veiligheid bij platformen.

 • Marshallingsignalen voor vliegtuigen

  De arm- en handgebaren die worden gebruikt om luchtvaartuigen aan te sturen volgens de officiële marshalling-procedures.

 • Regelgeving voor burgerluchtvaart

  Kennis hebben van de regelgeving, regels en signalen van de burgerluchtvaart, met inbegrip van de rangeersignalen.

 • Gevaren van marshallingactiviteiten

  Inzicht hebben in de gevaren en moeilijkheden die gepaard gaan met marshallingactiviteiten, met inbegrip van lawaai, stof, uitwijken of aanrijdingen van voertuigen.

Vaardigheden

 • Radioapparatuur gebruiken

  Het opzetten en exploiteren van radioapparatuur en toebehoren, zoals omroepconsoles, versterkers en microfoons. Inzicht in de basiskennis van de taal van de radio-operator en, zo nodig, instructies voor de correcte bediening van de radioapparatuur.

 • Gehoor geven aan instructies van de luchtverkeersleiding

  Handelen in overeenstemming met de instructies van luchtverkeersleiders.

 • Noodzakelijke controles uitvoeren alvorens een vliegtuig naar de opstelplaats te brengen

  Een reeks standaardcontroles uitvoeren voordat een vliegtuig op een bepaalde plaats wordt geparkeerd; de dienstuitrusting controleren en controleren op olie-/brandstoflekken; activiteiten op aangrenzende plaatsen controleren, enz.

 • Zorgen voor efficiënte communicatie met luchtverkeersdiensten

  Zorgen voor efficiënte communicatie met luchtverkeersdiensten in verband met de bewegingszones van luchthavens. De procedures binnen het netwerk volgen.

 • In een luchtvaartteam werken

  Werk vol vertrouwen in een groep in de algemene luchtvaartdiensten, waarbij elk individu op zijn eigen bevoegdheidsniveau actief is om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede interactie met de klant, veiligheid van de luchtvaart en het onderhoud van luchtvaartuigen.

 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen

  Kennen en toepassen van de geaccepteerde normen en voorschriften voor Europese luchthavens. Kennis toepassen om de luchthavenregels, voorschriften en het veiligheidsplan van de luchthaven handhaven.

 • Noodzakelijke procedures voor opstijgen uitvoeren

  Een reeks handelingen uitvoeren voor de start van het vliegtuig; dit omvat het starten van de hoofd- en hulpmotoren, het correct positioneren van de wiggen, FOD-controle, het loskoppelen van de GPU enz.

 • Follow-me-wagens besturen

  Rijden met het "volg me" -voertuig op een veilige en efficiënte manier om het vliegtuig door een aangewezen gebied te leiden.

 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren

  Bedreigingen van de veiligheid op de luchthaven in kaart brengen en procedures toepassen om deze op een snelle, veilige en efficiënte manier tegen te gaan.

Optionele kennis en vaardigheden

ict-systemen gebruiken signalisatieverslagen schrijven omgaan met brandstoffen reageren op veranderende navigatieomstandigheden werkgerelateerde verslagen schrijven

Loopbaanperspectief

Het beroep marshaller behoort tot de beroepsgroep Beveiligingspersoneel. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202413100  hoog
verwachte baanopeningen tot 202414900  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  laag
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB