Beroep marktonderzoeker

Een marktonderzoeker doet onderzoek naar potentieel interessante markten en klanten voor organisaties. Daarnaast houdt de marktonderzoeker zich bezig met het onderzoeken van de populariteit van producten, trends, het imago van een bedrijf en de tevredenheid van klanten. Een marktonderzoeker kan intern bij een bedrijf werkzaam zijn of werken voor een (onderzoeks)bureau. Een marktonderzoeker gaat eerst in gesprek met een (mogelijke) opdrachtgever om de onderzoeksbehoefte vast te stellen. Vervolgens stelt hij een onderzoeksvoorstel op met daarin de onderzoeksvragen, de onderzoeksmethode, planning en het financiële plaatje. De marktonderzoeker analyseert de resultaten van het onderzoek en verwerkt deze in een rapport. In dit rapport schrijft hij ook (praktisch relevante) conclusies en aanbevelingen. De marktonderzoeker bespreekt vervolgens de resultaten, conclusies en aanbevelingen met de opdrachtgever.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Onderzoekend / Ondernemend
 • Artistiek / Onderzoekend

Taken marktonderzoeker

 • Uitvoeren van marktonderzoek voor organisaties.
 • Voeren van gesprekken met de opdrachtgever voor het vaststellen van de onderzoeksbehoefte.
 • Opstellen van een helder onderzoeksvoorstel.
 • Formuleren van onderzoeksvragen.
 • Opstellen van planning en de begroting van het onderzoek.
 • Analyseren van de resultaten van het onderzoek.
 • Een onderzoekrapportage schrijven.
 • Voeren van eindgesprek met de opdrachtgever.

Gerelateerde beroepen onderzoek

 • Data manager
 • Onderzoeker agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Onderzoeker economie, bedrijfseconomie
 • Onderzoeker journalistiek, media, communicatie
 • Onderzoeker juridische, bestuurlijke vakken
 • Onderzoeker letteren, geschiedenis, theologie, filosofie
 • Onderzoeker maatschappelijk werk
 • Onderzoeker medische en gezondheidswetenschappen, farmacie
 • Onderzoeker natuurwetenschappen en biologie
 • Onderzoeker overige vakgebieden
 • Onderzoeker psychologie, pedagogiek
 • Onderzoeker techniek, transport, logistiek
 • Onderzoeker vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Onderzoeker wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie
 • Statisticus
 • Statistisch analist
 • Wetenschappelijk onderzoeker

Kennis

 • Statistiek
 • Marketingprincipes
 • Technieken voor visuele presentatie
 • Trendwatching
 • Processen van de marketingafdeling
 • Marktonderzoek
 • Marketingmix

Vaardigheden

 • Interne factoren van bedrijven analyseren
 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen
 • Behoeften van klanten identificeren
 • Niches in de markt identificeren
 • Presentatiemateriaal voorbereiden
 • Mogelijke markten voor bedrijven identificeren
 • Marktgebonden maatregelen aanbevelen
 • Marktonderzoek uitvoeren
 • Marktonderzoeksrapporten opstellen
 • Financiële marktontwikkelingen analyseren
 • Rapporten presenteren
 • Economische tendensen analyseren
 • Conclusies trekken uit resultaten van marktonderzoek
 • Externe factoren van bedrijven analyseren
 • Kooptrends van consumenten analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

overzichten geven van onderzoeksresultaten kennis van menselijk gedrag gebruiken gedragspatronen op websites bestuderen visuele gegevenspresentatie bieden economische trends voorspellen psychologie vraaggesprekken documenteren projectbeheer uitvoeren linq databases beheren op de hoogte blijven van vernieuwingen in verschillende zakelijke sectoren ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren gegevens beheren gegevens verzamelen vertrouwelijkheid van informatie gesprekstechnieken openbare onderzoeken uitvoeren mdx technieken toepassen voor statistische analyses onderzoeksinterviews uitvoeren klantendiensten gegevensanalyses uitvoeren vragenlijsten opstellen projectvoortgang documenteren sparql xquery ldap klantensegmentatie querytaal voor resource description framework zakelijke analyse samenwerken bij de ontwikkeling van marketingstrategieën interviewverslagen evalueren n1ql kwalitatief onderzoek uitvoeren querytalen zakelijke analyses uitvoeren klanteninzicht gegevensprocessen vaststellen voorspellende modellen bouwen kwantitatief onderzoek uitvoeren beoordeling van kwaliteit van gegevens technische communicatievaardigheden toepassen grote hoeveelheden gegevens analyseren gegevensbank

Functietitels

 • Marktonderzoeker customer experience
 • Telefonisch marktonderzoeker
 • Kwantitatief marktonderzoeker voor team consumentenproducten
 • Marktonderzoeker
 • Research expert/ marktonderzoeker/ research executive
 • Client development executive
 • Projectmanager marktonderzoek
 • Junior marktonderzoeker
 • Werken bij kantar tns