Beroep marktonderzoeker

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Marktonderzoeker: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Technieken voor visuele presentatie

  De technieken voor visuele weergave en interactie, waaronder histogrammen, strooiingsdiagrammen, 3D-oppervlakdiagrammen, boomdiagrammen en diagrammen met parallelle coördinaten, die kunnen worden gebruikt om abstracte numerieke en niet-numerieke gegevens te presenteren om mensen meer inzicht in deze gegevens te bieden.

 • Processen van de marketingafdeling

  De verschillende processen, taken, jargon, functies in een organisatie, en andere specifieke kenmerken van de marketingdienst binnen een organisatie, zoals marktonderzoek, marketingstrategieën en reclameprocessen.

 • Marketingprincipes

  De principes van het beheren van de relatie tussen consumenten en producten of diensten met het doel de verkoop te verhogen en advertentietechnieken te verbeteren.

 • Statistiek

  De studie van statistische theorie, methoden en praktijken zoals verzameling, organisatie, analyse, interpretatie en presentatie van gegevens. Het heeft betrekking op alle aspecten van gegevens, met inbegrip van de planning van de gegevensverzameling wat betreft het ontwerp van enquêtes en experimenten om werkgerelateerde activiteiten te voorspellen en te plannen.

 • Marketingmix

  Marketingprincipe dat de vier fundamentele elementen in marketingstrategieën beschrijft, namelijk product, plaats, prijs en promotie.

 • Marktonderzoek

  De processen, technieken en doeleinden die de eerste stap vormen voor de ontwikkeling van marketingstrategieën, zoals het verzamelen van informatie over klanten en de definitie van segmenten en streefdoelen.

 • Trendwatching

  Inzicht in de wereld te begrijpen en de voortdurend veranderende aard ervan. De observatie van verschillende verschijnselen in de wereld om de evolutie van de situatie in de wereld te voorspellen.

Vaardigheden

 • Economische tendensen analyseren

  De ontwikkelingen in de nationale of internationale handel, de zakelijke betrekkingen, het bankwezen en de ontwikkelingen op het gebied van de overheidsfinanciën analyseren en hoe deze factoren in een bepaalde economische context met elkaar in wisselwerking staan.

 • Mogelijke markten voor bedrijven identificeren

  Bevindingen van marktonderzoek observeren en analyseren om veelbelovende en winstgevende markten te bepalen. Het specifieke voordeel van het bedrijf bepalen en hiervoor markten zoeken waar een dergelijke waardepropositie ontbreekt.

 • Conclusies trekken uit resultaten van marktonderzoek

  Het analyseren, het trekken van conclusies en het presenteren van belangrijke opmerkingen over de resultaten van marktonderzoek. Voorstellen doen over potentiële markten, prijzen, doelgroepen of investeringen.

 • Behoeften van klanten identificeren

  Gebruik maken van passende vragen en actief luisteren om de verwachtingen, verlangens en vereisten van de klant naar product en diensten in kaart te brengen.

 • Externe factoren van bedrijven analyseren

  Het uitvoeren van onderzoek en analyse van externe factoren met betrekking tot bedrijven zoals consumenten, marktpositie, concurrenten en politieke situatie.

 • Strategische bedrijfsbeslissingen nemen

  Analyseren van bedrijfsinformatie en raadpleging van bestuurders met het oog op de besluitvorming in een gevarieerde reeks van aspecten die van invloed zijn op de vooruitzichten, de productiviteit en de duurzame werking van een bedrijf. Afwegen van de opties en alternatieven voor een uitdaging en goede rationele beslissingen te nemen op basis van analyse en ervaring.

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Marktonderzoeksrapporten opstellen

  Verslag uitbrengen over de resultaten van het marktonderzoek, de belangrijkste observaties en resultaten en aantekeningen maken die helpen bij de analyse van de informatie.

 • Marktgebonden maatregelen aanbevelen

  Informatie analyseren en aanbevelingen doen in verband met mogelijke verbeteringen, marktstrategieën en klantvoorkeuren om de marktbenadering van het bedrijf aan te passen.

 • Interne factoren van bedrijven analyseren

  Verschillende interne factoren onderzoeken en begrijpen die van invloed zijn op de werking van bedrijven, zoals de cultuur, de strategische basis, de producten, de prijzen en de beschikbare middelen.

 • Kooptrends van consumenten analyseren

  Analyseren van het koopgedrag of het huidige dominante klantengedrag.

 • Financiële marktontwikkelingen analyseren

  De tendensen van een financiële markt monitoren om in de loop van de tijd in een bepaalde richting te bewegen.

 • Presentatiemateriaal voorbereiden

  Documenten, slideshows, posters en alle andere media voorbereiden die nodig zijn voor een specifiek publiek.

 • Marktonderzoek uitvoeren

  Verzamelen, beoordelen en vertegenwoordigen van gegevens over de doelmarkt en klanten om strategische ontwikkeling en haalbaarheidsstudies te faciliteren. Markttrends identificeren.

 • Niches in de markt identificeren

  De samenstelling van de markten analyseren, deze in groepen segmenteren en de kansen in kaart brengen die elk van deze niches biedt voor nieuwe producten.

Optionele kennis en vaardigheden

interviewverslagen evalueren technische communicatievaardigheden toepassen zakelijke analyses uitvoeren gesprekstechnieken overzichten geven van onderzoeksresultaten mdx zakelijke analyse gegevens verzamelen databases beheren gegevensbank ontwikkelingen in de leveringsketen analyseren sparql visuele gegevenspresentatie bieden querytaal voor resource description framework klantendiensten beoordeling van kwaliteit van gegevens psychologie economische trends voorspellen querytalen gedragspatronen op websites bestuderen op de hoogte blijven van vernieuwingen in verschillende zakelijke sectoren openbare onderzoeken uitvoeren grote hoeveelheden gegevens analyseren xquery kennis van menselijk gedrag gebruiken vraaggesprekken documenteren samenwerken bij de ontwikkeling van marketingstrategieën gegevensanalyses uitvoeren n1ql klanteninzicht projectvoortgang documenteren technieken toepassen voor statistische analyses onderzoeksinterviews uitvoeren gegevens beheren voorspellende modellen bouwen nieuws volgen klantensegmentatie kwantitatief onderzoek uitvoeren ldap gegevensprocessen vaststellen projectbeheer uitvoeren linq kwalitatief onderzoek uitvoeren vertrouwelijkheid van informatie vragenlijsten opstellen

Loopbaanperspectief

Het beroep marktonderzoeker behoort tot de beroepsgroep Adviseurs marketing, public relations en sales. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20244000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 202410800  erg laag
verwachte baanopeningen tot 202414800  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB