Beroep marketingmanager

Managers van marketingafdelingen beheren de marketingoperaties op hoog niveau in een bedrijf. Zij coördineren alle inspanningen die verband houden met de marketing-, promotie- en reclameactiviteiten van de verschillende eenheden of geografische gebieden. Zij zorgen ervoor dat verschillende activiteiten gericht op het creëren van productbewustzijn rendabel zijn voor de onderneming. Zij nemen besluiten en stellen verslagen op over de marketingprojecten en de daaraan verbonden kosten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Taken marketingmanager

 • Het doen van marktonderzoek om behoeften van (mogelijke) klanten in beeld te brengen.
 • Ontwikkelen, adviseren over en evalueren van de marketingstrategie.
 • Instrueren, leiden en begeleiden van de werknemers binnen de afdeling marketing.
 • Plannen en coördineren van de werkzaamheden van de afdeling marketing en toezicht houden op de voortgang en de kwaliteit ervan.
 • Begrotingen opmaken en de kosten bewaken.
 • Overleggen met en rapporteren aan andere afdelingen en de directie.
 • Het ontwikkelen en/of laten maken van materialen ten behoeve van marketingdoeleinden.
 • Adviseren over nieuwe producten en/of nieuwe markten.
 • Realiseren en beheren van het contact met externe partijen zoals reclamebureaus.

Gerelateerde beroepen ondersteunende diensten (intern)

 • Administrateur opleidingen en leerlingen
 • Administratief medewerker
 • Boekhouder
 • Buitendienst medewerker agrarische producten
 • Buitendienst medewerker, andere producten/diensten
 • Buitendienstmedewerker
 • Buitendienstmedewerker technische producten (excl. automatisering)
 • Calculatiemedewerker
 • Cartograaf
 • Catering medewerker
 • Directeur productie, operationele zaken
 • Fondsenwerver
 • Helpdeskmedewerker IT, gebruikersondersteuner
 • Hoofd afdeling financiën
 • Hoofd afdeling HRM
 • Hoofd afdeling inkoop
 • Hoofd afdeling public relations
 • Hoofd afdeling reclame
 • Hoofd afdeling sales
 • Inkoper
 • Inkoper agrarische producten
 • Inkoper technische producten
 • Klusjesman
 • Landmeter, meettechnicus
 • Logistiek medewerker
 • Marketing professional
 • Matroos
 • Medewerker marketing, pr, reclame
 • Medewerker transportadministratie
 • Personeelsplanner, roostermaker
 • Public relations professional
 • Receptionist, telefonist
 • Schoonmaker kantoren, scholen, andere gebouwen
 • Schrijver technische teksten
 • Technisch illustrator
 • Transportplanner

Kennis

 • Prijsstrategieën
 • Marktonderzoek
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Strategie voor contentmarketing
 • Marketingtechnieken voor merkidentiteit
 • Marktprijs
 • Marketingmix

Vaardigheden

 • Marketingstrategieën integreren in de globale strategie
 • Inspanningen coördineren voor bedrijfsontwikkeling
 • Marktonderzoek uitvoeren
 • Marketingactiviteiten coördineren
 • Marketinginhoud evalueren
 • Strategische onderbouw integreren in dagelijkse prestaties
 • Een jaarlijkse marketingbegroting opstellen
 • Marketingstrategieën plannen
 • Samenwerken bij de ontwikkeling van marketingstrategieën
 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Kernprestatie-indicatoren volgen
 • Verkoopcijfers van producten bestuderen
 • Reclamecampagnes plannen
 • Onderzoeken inzake klantendienst analyseren
 • Interne factoren van bedrijven analyseren
 • Meetbare marketingdoelstellingen definiëren
 • Mogelijke markten voor bedrijven identificeren
 • Businessplannen meedelen aan medewerkers
 • Externe factoren van bedrijven analyseren
 • Kooptrends van consumenten analyseren
 • Winstgevendheid beheren

Optionele kennis en vaardigheden

projectbeheer schrijf- en presentatiehulpsoftware boekhoudkundige technieken productontwerpen ontwikkelen titel voor inhoud creëren inventaris beheren evenementen plannen evenementen organiseren werknemers motiveren communiceren met klanten aandacht van mensen trekken webanalyse strategische bedrijfsbeslissingen nemen zorgen voor benodigdheden voor evenementen kostenbeheer klantgegevens analyseren marketingmanagement ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen verkoopstrategieën catering inschatten leveranciers identificeren financiële haalbaarheid beoordelen forumbeheer uitvoeren personeel aannemen telemarketing communicatieprincipes samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen concepten van vereisten vertalen naar inhoud reclamecampagnes evalueren argumenten overtuigend aanbrengen contacten onderhouden met reclamebureaus feedback geven optimale distributiekanalen selecteren onlinegegevensanalyses uitvoeren verslag uitbrengen van professionele activiteiten meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren prestaties van medewerkers van een organisatie evalueren zorgen voor voorzieningen ter plaatse helpen bij de praktische handelingen om reclamecampagnes te ontwikkelen socialemediamarketing toepassen niches in de markt identificeren financiële draagkracht verkooptechnieken het installeren van evenementinfrastructuur beheren visuele gegevens voorbereiden klanteninzicht conflictbeheersing behandeling van promotiemateriaal beheren marktpartijen verkoopdoelen stellen met leveranciers over verbetering onderhandelen zoekmachineoptimalisatie uitvoeren onderhandelen over verkoopcontracten projectbeheer uitvoeren arbeidswet online verzoeken van gebruikers opvolgen strategisch denken toepassen software voor contentmanagementsystemen gebruiken takenschema's beheren kanaalmarketing met leveranciers over voorwaarden onderhandelen richtlijnen van het hoofdkantoor integreren in lokale vestigingen businessplannen opstellen ondernemingsbeleid vertrouwelijkheid van informatie mediaplannen opstellen metadata voor inhoudsgegevens beheren marketingprincipes elektronische handelssystemen omgaan met managers strategieën voor toetreding tot de markt rekeningen beheren theoretische marketingmodellen gebruiken strategieën voor toeleveringsketens analyseren werkgerelateerde verslagen schrijven risicoanalyses uitvoeren marketingplannen voor beurzen ontwikkelen budgetten beheren business intelligence jaarrekeningen interpreteren indeling van advertenties beoordelen verkoopargumenten klachten van klanten onderzoeken internationale handel statistiek een professioneel netwerk ontwikkelen projecten voor inhoudontwikkeling beheren distributiekanalen beheren reclamecampagnes goedkeuren contractenrecht marketingtechnieken voor sociale media handelsrecht marketingstrategieën implementeren toezicht houden op verkoopactiviteiten websitegebruikers onderzoeken ondernemingszin tonen oplossingen voor problemen creëren behoeften van ict-gebruikers identificeren consumentenrecht verkoopstrategieën ten uitvoer brengen verkoopsanalyses uitvoeren personeel werven leiding geven aan personeel online-communityplan ontwikkelen ontwikkelingsprocessen voor inhoud analyses gebruiken voor commerciële doeleinden marketingprincipes aanleren geschreven inhoud aanbieden principes van teamwerk sleutelwoorden in digitale inhoud gegevens inspecteren gedragswetenschap onlinemodereertechnieken processen van de verkoopafdeling geografische afzetgebieden afbakenen productplanning uitvoeren personeel beheren contacten onderhouden met beheerders van distributiekanalen verschillende communicatiekanalen gebruiken winstgevendheid inschatten klantgericht zijn beheer van sociale media verkoopverslagen opstellen klantensegmentatie public relations relaties met leveranciers onderhouden evenementen promoten

Loopbaanperspectief

Het beroep marketingmanager behoort tot de beroepsgroep Managers verkoop en marketing. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20243900  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20247300  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld