Beroep manegebeheerder

Manegebeheerder: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Beginselen van projectbeheer

  Verschillende onderdelen en stadia van projectbeheer.

 • Beheer van klantrelaties

  De klantgerichte managementbenadering en basisprincipes van succesvolle klantrelaties die zich richten op interacties met klanten zoals technische ondersteuning, klantenservice, after-sales support en directe communicatie met de klant.

 • Soorten vee

  Soorten vee en relevante genetica.

 • Wetgeving op het gebied van dierenwelzijn

  De wettelijke grenzen, gedragscodes, nationale en EU-regelgevingskaders en wettelijke procedures voor het werken met dieren en levende organismen, ter waarborging van hun welzijn en gezondheid.

 • Biologie

  Weefsels, cellen en functies van planten en dierlijke organismen en hun onderlinge afhankelijkheden en interacties met elkaar en de omgeving.

 • Bioveiligheid

  Zich bewust zijn van de algemene beginselen van het concept bioveiligheid en in het bijzonder van de regels ter preventie van ziekten in geval van een epidemie die de volksgezondheid in gevaar brengt.

 • Agrarisch bedrijfsbeheer

  Beschikken over inzicht in de zakelijke beginselen voor productie in de landbouw en de afzet van haar producten.

Vaardigheden

 • Toezien op hygiënische procedures in agrarische omgevingen

  Ervoor zorgen dat de hygiënische procedures in agrarische omgevingen worden gevolgd, rekening houdend met de voorschriften voor specifieke actiegebieden zoals dieren, planten, plaatselijke landbouwproducten, enz.

 • Boerderijen onderhouden

  Boerderijfaciliteiten zoals omheiningen, watervoorziening en buitengebouwen onderhouden.

 • Taakgegevens bijhouden

  Organiseren en classificeren van de verslagen van de voorbereide rapporten en correspondentie in verband met de uitgevoerde werkzaamheden en de stand van zaken met betrekking tot de taken.

 • Vee fokken

  Vee, zoals runderen, pluimvee en honingbijen, houden en fokken. Gebruik maken van erkende fokpraktijken om te streven naar een voortdurende verbetering van de veestapel.

 • Zelfstandig werken in de agrarische sector

  Zelfstandig taken uitvoeren inzake de productie van vee en dieren door beslissingen te nemen zonder hulp van anderen. Taken afhandelen en problemen aanpakken zonder hulp van buitenaf.

 • Veeziekten controleren

  De verspreiding van ziekten en parasieten bij kuddes beheersen, door vaccinatie en medicatie en door zieke dieren af te zonderen.

 • Leiding geven aan agrarisch personeel

  Personeel in dienst nemen en leiden. Dit omvat het definiëren van de functiebehoeften van de organisatie en van de criteria en het wervingsproces. De competenties van het personeel ontwikkelen op basis van de huidige en toekomstige behoeften van de onderneming en individuele personen. De gezondheid en veiligheid van het personeel waarborgen, dit betekent onder meer alle relevante gezondheids- en veiligheidsprocedures toepassen en voor een regelmatige opvolging zorgen.

 • Vee beheren

  Beheren van productieprogramma's, geboorteplannen, verkoop, inkooporders, materialen, apparatuur, huisvesting, locatie- en veebeheer. Beheren van de vernietiging van de betrokken dieren op humane wijze en in overeenstemming met de nationale wetgeving. Volgen van de zakelijke eisen en de integratie in kwalitatief onderzoek en kennisoverdracht.

 • Vee selecteren

  Merken, sorteren en scheiden van dieren op doel en bestemming, rekening houdend met de conditie van het dier en de toepasselijke wetgeving

Optionele kennis en vaardigheden

beginselen van veilig paardrijden voortplanting van vee boerderij-inrichting voorstellen paardenhoeven prepareren transportvoertuigen voor paarden raspaarden aankopen activiteiten na hoefbekapping uitvoeren paardenevenementen beheren paarden trainen gebitsaandoeningen bij paarden hoefsmidgereedschap en -benodigdheden maken begrotingsbeginselen onafhankelijke operationele besluiten nemen voetverzorgingsvereisten van paarden beoordelen landbouwmachines gebruiken weilanden onderhouden helpen bij de geboorte van dieren training van jonge paarden agrotoerisme stallen schoonmaken paarden verzorgen rasspecifiek gedrag van paarden over prijzen onderhandelen werkgerelateerde berekeningen in de landbouw uitvoeren jonge paarden africhten goederen bestellen voortbeweging van dieren analyseren productieondernemingen beheren hoefijzers bevestigen

Loopbaanperspectief

Het beroep manegebeheerder behoort tot de beroepsgroep Veetelers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-128  laag
verwachte vervangingsvraag tot 202415500  hoog
verwachte baanopeningen tot 202415500  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB