Beroep Manager / directeur ziekenhuis

Een directeur ziekenhuis geeft leiding aan een ziekenhuis. Hij draagt zorg voor beleid, procedures en prestatienormen op het gebied van personeel, financiën, kwaliteit en beveiliging. Daarnaast stelt hij jaarplannen en budgetten op. Hij adviseert de overheid over het landelijke te voeren beleid. Hij instrueert en zorgt voor het medisch, verplegend, technisch en administratief personeel. Daarnaast ziet hij toe op de werving en selectie, training en prestaties van het gevangenispersoneel. Hij controleert administratieve zaken zoals plannen van budgetten, rapportages en uitgaven. Hij houdt ook de controle over de uitgaven en het efficiënt en effectief besteden van het budget. Een directeur ziekenhuis onderhoudt het contact met externen, zoals verleners van gezondheidszorg en welzijn, bestuurders en financiers. Hij vertegenwoordigt het ziekenhuis bij publieke evenementen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur ziekenhuis

 • Leiding geven aan een ziekenhuis.
 • Zorgdragen voor beleid, procedures en prestatienormen op het gebied van personeel, financiën, kwaliteit en beveiliging.
 • Opstellen van jaarplannen en budgetten.
 • Adviseren van overheid over het landelijke te voeren beleid.
 • Instrueren en zorgdragen voor het medisch, verplegend, technisch en administratief personeel.
 • Toezien op werving en selectie, training en prestaties van het personeel.
 • Controleren van administratieve zaken.
 • Controleren van uitgaves en efficiënt gebruik van beschikbare budget.
 • Onderhouden van contacten met externen.
 • Vertegenwoordigen van het ziekenhuis op publieke evenementen.

Gerelateerde beroepen medisch specialist

 • Anesthesist
 • Bedrijfsarts, keuringsarts
 • Cardioloog
 • Chirurg
 • Gastro-enteroloog
 • Gynaecoloog
 • Huidspecialist
 • Huisarts
 • Hygiënist, gezondheidsofficier
 • Klinisch geneticus
 • Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg
 • Medisch specialist, anders
 • Optisch specialist
 • Patholoog
 • Plastisch chirurg
 • Psychiater
 • Radioloog
 • Tandarts, tandarts-chirurg
 • Uroloog

Loopbaanperspectief

Het beroep Manager/directeur ziekenhuis behoort tot de beroepsgroep Managers zorginstellingen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245500  hoog
verwachte baanopeningen tot 20246900  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld