Beroep Manager / directeur weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf

Een manager/directeur van een weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf plant, leidt, controleert en coördineert alle werkzaamheden van een weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf. Hij/zij is verantwoordelijk voor een snelle en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening van het weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf. Een directeur van een weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel. Hij/zij bepaalt de prijzen van het vervoer, controleert of er volgens veiligheids, milieu en kwaliteitseisen gewerkt wordt, en beheert de budgetten en de boekhouding. Een directeur van een weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf overlegt regelmatig met collega's en externe belanghebbenden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager/directeur weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf

  • Plannen, organiseren, controleert en coördineren van alle werkzaamheden in een weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf.
  • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
  • Zorgen voor een goede dienstverlening van het weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf.
  • Controleren of weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent kwaliteit, hygiëne en milieu.
  • Bepalen van de prijzen van het vervoer.
  • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten, statistische overzichten en bedrijfscijfers.
  • Onderhouden van contacten en overleggen met zowel collega's als externe contacten.

Gerelateerde beroepen afdelingsmanager

  • Hoofd afdeling communicatie
  • Hoofd afdeling, anders

Loopbaanperspectief

Het beroep Manager/directeur weg-, rail-, luchtvervoersbedrijf behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB