Beroep Manager / directeur tijdschrift, krant, media

Een directeur tijdschrift/krant/ plant, leidt, controleert en coördineert alle werkzaamheden van een uitgeverij. Hij/zij is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en levering van kwalitatief hoogwaardige producten zoals tijdschriften en kranten. Een directeur van een tijdschrift/krant geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel. Hij/zij zorgt er voor dat het aanbod in het tijdschrift/krant past bij de doelgroep, houdt ontwikkelingen bij in maatschappij, sluit contracten af met distributeurs en afnemers, zorgt voor de promotie van het tijdschrift/de krant, bepaalt de prijzen van het tijdschrift/de krant en beheert de budgetten en de boekhouding. Een directeur van een krant/tijdschrift overlegt regelmatig met collega's en externe belanghebbenden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager/directeur tijdschrift, krant, media: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur tijdschrift, krant, media

 • Plannen, organiseren, controleert en coördineren van alle werkzaamheden in een uitgeverij.
 • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
 • Zorgen voor kwalitatief goede en interessante tijdschriften/kranten.
 • Aansluiten van inhoud krant/tijdschrift op wensen van de doelgroep.
 • Zorgen dat de inhoud van de krant/het tijdschrift inhoudelijke correct en geverifieerd is.
 • Afsluiten van lucratieve contracten met distributeurs en afnemers.
 • Bepalen van prijzen en bijbehorende promotie in overleg met experts.
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten, statistische overzichten en bedrijfscijfers.
 • Onderhouden van contacten en overleggen met zowel collega's als externe contacten.

Gerelateerde beroepen directie van klein bedrijf (<50 werknemers)

 • Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers
 • Havenmeester zeehaven
 • Manager/directeur bedrijf in olie- of gaswinning of distributie
 • Manager/directeur distributiecentrum of magazijn
 • Manager/directeur energie- of waterbedrijf
 • Manager/directeur luchthaven
 • Manager/directeur mijnbouwbedrijf
 • Manager/directeur openbaar vervoersbedrijf
 • Manager/directeur zakelijke dienstverlening, anders
 • Plant manager mijnbouw, steenwinning

Loopbaanperspectief

Het beroep Manager/directeur tijdschrift, krant, media behoort tot de beroepsgroep Managers commerciële en persoonlijke dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243300  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20241000  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20244300  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB