Beroep Manager / directeur school voor middelbaar onderwijs

Manager/directeur school voor middelbaar onderwijs
Credits: Shutterstock.com

Een rector VO heeft de leiding over onderwijskundige en administratieve taken die nodig zijn om een openbare, bijzondere of particuliere VO-school te besturen.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager/directeur school voor middelbaar onderwijs: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur school voor middelbaar onderwijs

 • Ontwikkelt en implementeert beleid en strategieën om de missie uit te voeren.
 • Stelt onderwijsdoelstellingen en standaarden vast.
 • Bestuurt en coördineert de onderwijskundige, administratieve en financiële zaken van een school.
 • Houdt toezicht op het personeel, inclusief leidinggevenden, ondersteunend personeel, docenten, decanen, bibliotheekmedewerkers, etc.
 • Ziet toe op de ordehandhaving binnen de school.
 • Evalueert het werk van docenten, bijv. door klassenbezoek, het observeren van lesmethoden, het beoordelen van lesdoelen en lesmateriaal.
 • Heeft de leiding over werving en training van personeelsleden.
 • Ziet toe op het onderhoud van de schoolfaciliteiten.
 • Stelt rapporten op over verschillende onderwerpen, zoals aanwezigheid, activiteiten, planning en personeelsdossiers.
 • Vertegenwoordigt de school op bijeenkomsten, bijv. bijeenkomsten in de wijk.
 • Promoot de school, bijv. d.m.v. publiciteit en contacten met andere organisaties.

Gerelateerde beroepen middelbaar onderwijs

 • Docent VO
 • VO-docent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • VO-docent algemene programma's, geen specifiek gebied
 • VO-docent biowetenschappen, biologie, medicijnen, zorg
 • VO-docent commerciële, economische, administratieve vakken
 • VO-docent maatschappelijk werk, sociale wetenschappen
 • VO-docent onderwijskunde en lerarenopleiding
 • VO-docent overige vakgebieden
 • VO-docent rechten, management, bedrijfsadministratie
 • VO-docent talen, geschiedenis
 • VO-docent technische vakken
 • VO-docent welzijn, gezondheid
 • VO-docent wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie, dierenverzorging

Loopbaanperspectief

Het beroep Manager/directeur school voor middelbaar onderwijs behoort tot de beroepsgroep Managers onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20246000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag

Source: Sisyphus ODB