Beroep Manager / directeur ROC

Een manager/directeur ROC plant, organiseert en coördineert de activiteiten en programma's van de onderwijsinstelling. Hij of zij is verantwoordelijk voor het vertalen van de onderwijsvisie naar onderwijskundig-, financieel- en personeelsbeleid. Een manager/directeur ROC bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stuurt afdelingshoofden, docenten en ondersteunende medewerkers aan. Hij of zij draagt zorg voor een veilige en constructieve omgeving voor medewerkers en leerlingen. Een manager/directeur ROC is verantwoordelijk voor het werven, trainen, evalueren en begeleiden van de werknemers en onderhoudt de contacten met het bestuur, medezeggenschapsraden en vertegenwoordigers uit het onderwijs. Hij of zij volgt ontwikkelingen binnen het onderwijs op de voet en informeert en heeft een informerende en adviserende rol richting het bestuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal
 • Ondernemend / Conventioneel

Taken manager/directeur roc

 • Het vertalen van de onderwijsvisie naar concreet schoolbeleid en onderwijsprogramma's.
 • Leiding geven aan de medewerkers binnen het ROC.
 • Werven, trainen en begeleiden van medewerkers.
 • Het toetsen en beoordelen van onderwijsprogramma's, leerdoelen en onderwijsmaterialen en kwaliteit bewaken.
 • Zorgdragen voor een veilige, constructieve leeromgeving.
 • Contacten onderhouden met het bestuur, leden van de medezeggenschapsraad en externe partijen in het onderwijsveld.
 • Het volgen van ontwikkelingen binnen het onderwijs.
 • Het bestuur adviseren over het beleid.
 • Het opstellen van operationele en financiële rapporten.

Gerelateerde beroepen beroepsonderwijs

 • Docent mbo
 • mbo/vmbo-docent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • mbo/vmbo-docent algemene programma's, geen specifiek gebied
 • mbo/vmbo-docent economie, psychologie, pedagogiek
 • mbo/vmbo-docent maatschappelijk werk, sociale wetenschappen
 • mbo/vmbo-docent onderwijskunde en lerarenopleiding
 • mbo/vmbo-docent overige vakgebieden
 • mbo/vmbo-docent rechten, management, bedrijfsadministratie
 • mbo/vmbo-docent talen, geschiedenis
 • mbo/vmbo-docent technische vakken
 • mbo/vmbo-docent verpleegkundige, verzorgende, paramedische vakken
 • mbo/vmbo-docent welzijn, gezondheid
 • mbo/vmbo-docent wiskunde, natuurwetenschappen, informatica

Loopbaanperspectief

Het beroep Manager/directeur ROC behoort tot de beroepsgroep Managers onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20246000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag