Beroep Manager / directeur overige instelling in de gezondheidszorg

 • Shutterstock.com
  Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg

Een manager in de gezondheidszorg plant, coördineert en stuurt de dienstverlening in ziekenhuizen, klinieken, zorginstellingen etc. aan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg

 • Draagt zorg voor de randvoorwaarden van het medisch proces zodat medische, zakelijke en bestuurlijke doelen kunnen worden gehaald en de dagelijkse werkzaamheden vloeiend kunnen verlopen.
 • Geeft leiding aan klinisch, professioneel, ondersteunend en administratief personeel.
 • Draagt zorg voor werving, selectie, beoordeling en beloning van medewerkers.
 • Houdt het overzicht over de door de zorginstelling geleverde diensten om efficiëntie van de dienstverlening te waarborgen.
 • Ontwikkelt en implementeert nieuwe procedures en beleid om de dienstverlening te optimaliseren.
 • Stelt budgetten vast en bewaakt de financiën.
 • Ontwikkelt en onderhoudt management informatie systemen.
 • Onderhoudt contacten met de medische en verpleegkundige staf.
 • Vertegenwoordigt de instelling, bijv. door het bijwonen van relevante interne vergaderingen en externe besprekingen.
 • Onderhoudt externe contacten, bijv. met de lokale politiek, bedrijven en beroepsverenigingen.

Gerelateerde beroepen medisch specialist

 • Anesthesist
 • Bedrijfsarts, keuringsarts
 • Cardioloog
 • Chirurg
 • Gastro-enteroloog
 • Gynaecoloog
 • Huidspecialist
 • Huisarts
 • Hygiënist, gezondheidsofficier
 • Klinisch geneticus
 • Manager/directeur ziekenhuis
 • Medisch specialist, anders
 • Optisch specialist
 • Patholoog
 • Plastisch chirurg
 • Psychiater
 • Radioloog
 • Tandarts, tandarts-chirurg
 • Uroloog

Loopbaanperspectief

Het beroep Manager/directeur overige instelling in de gezondheidszorg behoort tot de beroepsgroep Managers zorginstellingen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245500  hoog
verwachte baanopeningen tot 20246900  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld