Beroep Manager / directeur openbaar vervoersbedrijf

Een manager/directeur van een openbaar vervoersbedrijf plant, leidt, controleert en coördineert alle werkzaamheden van een openbaar vervoersbedrijf. Hij/zij is verantwoordelijk voor een snelle en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening van het openbaar vervoersbedrijf. Een directeur van een openbaar vervoersbedrijf geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel. Hij/zij bepaalt de prijzen van het openbaar vervoer, zorgt dat alle faciliteiten werken en schoon zijn, controleert of er volgens veiligheids, milieu en kwaliteitseisen gewerkt wordt, en beheert de budgetten en de boekhouding. Een directeur van een openbaar vervoersbedrijf overlegt regelmatig met collega's en externe belanghebbenden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager/directeur openbaar vervoersbedrijf: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur openbaar vervoersbedrijf

 • Plannen, organiseren, controleert en coördineren van alle werkzaamheden in een openbaar vervoersbedrijf.
 • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
 • Zorgen voor een goede dienstverlening van het openbaar vervoersbedrijf.
 • Controleren of openbaar vervoersbedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent kwaliteit, hygiëne en milieu.
 • Bepalen van de prijzen van het vervoer.
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten, statistische overzichten en bedrijfscijfers.
 • Onderhouden van contacten en overleggen met zowel collega's als externe contacten.

Gerelateerde beroepen directie van klein bedrijf (<50 werknemers)

 • Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers
 • Havenmeester zeehaven
 • Manager/directeur bedrijf in olie- of gaswinning of distributie
 • Manager/directeur distributiecentrum of magazijn
 • Manager/directeur energie- of waterbedrijf
 • Manager/directeur luchthaven
 • Manager/directeur mijnbouwbedrijf
 • Manager/directeur tijdschrift, krant, media
 • Manager/directeur zakelijke dienstverlening, anders
 • Plant manager mijnbouw, steenwinning

Loopbaanperspectief

Het beroep Manager/directeur openbaar vervoersbedrijf behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB