Beroep Manager / directeur instelling voor hoger onderwijs

Een manager/directeur instelling voor hoger onderwijs plant, organiseert en coördineert de activiteiten en programma's van de instelling. Hij of zij is verantwoordelijk voor het vertalen van de onderwijsvisie naar onderwijskundig-, financieel- en personeelsbeleid. Een manager/directeur instelling voor hoger onderwijs bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en stuurt afdelingshoofden, docenten en ondersteunende medewerkers aan. Hij of zij draagt zorg voor een veilige en constructieve omgeving voor medewerkers en leerlingen. Een manager/directeur instelling voor hoger onderwijs is verantwoordelijk voor het werven, trainen, evalueren en begeleiden van de werknemers en onderhoudt de contacten met het bestuur, medezeggenschapsraden en vertegenwoordigers uit het onderwijs. Hij of zij volgt ontwikkelingen binnen het onderwijs op de voet en heeft een informerende en adviserende rol richting het bestuur.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur instelling voor hoger onderwijs

 • Het vertalen van de onderwijsvisie naar concreet schoolbeleid en onderwijsprogramma's.
 • Leiding geven aan de medewerkers binnen de instelling voor hoger onderwijs.
 • Werven, trainen en begeleiden van medewerkers.
 • Het toetsen en beoordelen van onderwijsprogramma's, leerdoelen en onderwijsmaterialen en kwaliteit bewaken.
 • Zorgdragen voor een veilige, constructieve leeromgeving.
 • Contacten onderhouden met het bestuur, leden van de medezeggenschapsraad en externe partijen in het onderwijsveld.
 • Het volgen van ontwikkelingen binnen het onderwijs.
 • Het bestuur adviseren over het beleid.
 • Het opstellen van operationele en financiële rapporten.

Gerelateerde beroepen staf, management

 • hbo-docent
 • Hogeschooldocent agrarische studies, natuur, dieren, milieu
 • Hogeschooldocent economische, psychologische, pedagogische vakken
 • Hogeschooldocent journalistiek, media, communicatie
 • Hogeschooldocent juridische, bestuurlijke, administratieve vakken
 • Hogeschooldocent maatschappelijk werk, sociale wetenschappen
 • Hogeschooldocent overige vakgebieden
 • Hogeschooldocent psychologie, pedagogiek
 • Hogeschooldocent talen, geschiedenis
 • Hogeschooldocent technische vakken
 • Hogeschooldocent verpleegkundige, verzorgende, paramedische vakken
 • Hogeschooldocent vrijetijd- en hotelmanagement, gastronomie
 • Hogeschooldocent welzijn, gezondheid
 • Hogeschooldocent wis-, schei- en natuurkunde, informatica, biologie

Loopbaanperspectief

Het beroep Manager/directeur instelling voor hoger onderwijs behoort tot de beroepsgroep Managers onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20246000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag