Beroep Manager / directeur hostel of bed and breakfast

Exploitanten van Bed & Breakfast (logies en ontbijt) beheren de dagelijkse activiteiten van een B&B bedrijf. Zij zorgen ervoor dat aan de behoeften van de gasten wordt voldaan.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur hostel of bed and breakfast

 • Plannen, organiseren en coördineren van alle werkzaamheden in het hostel/bed and breakfast.
 • Werven van, leiding geven aan en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat het personeel efficiënt en volgens beleid werkt.
 • Controleren van de kwaliteit van de dienstverlening op gestelde kwaliteitseisen, gezondheids-, veiligheids- en Arbo richtlijnen, vergunningen en andere wettelijke voorschriften.
 • Ontwikkelen en bevorderen marketingstrategieën.
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten, statistische overzichten en bedrijfscijfers, bepalen van kamerprijzen en streven naar beoogde winstcijfers.
 • Toezien op onderhoud, bevoorrading en meubilering, onderhouden van contacten met aannemers en leveranciers.
 • Coördineren van receptie-activiteiten, ontvangt, begroet en registreert gasten.
 • Beantwoorden van vragen over het hotelbeleid en dienstverlening, afhandelen van klachten en commentaar van gasten.

Gerelateerde beroepen hotel, restaurant

 • Hotel portier
 • Hotelreceptionist, front-office assistent hotelreceptie
 • Manager/directeur hotel, hotelketen
 • Manager/directeur restaurant
 • Medewerker bed and breakfast
 • Medewerker persoonlijke dienstverlening, anders
 • Medewerker spoelkeuken
 • Standplaats hostess

Loopbaanperspectief

Het beroep Manager/directeur hostel of bed and breakfast behoort tot de beroepsgroep Managers horeca. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242700  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20242300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  erg hoog