Beroep Manager / directeur energie- of waterbedrijf

Een manager/directeur van een energie- of waterbedrijf plant, leidt, controleert en coördineert alle werkzaamheden van een energie- of waterbedrijf. Hij/zij is verantwoordelijk voor een snelle en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening van het energie- of waterbedrijf. Een directeur van een distributiecentrum geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel. Hij/zij sluit contracten af met afnemers, controleert of er volgens veiligheids-, milieu- en kwaliteitseisen gewerkt wordt en beheert de budgetten en de boekhouding. Een directeur van een energie- of waterbedrijf overlegt regelmatig met collega's en externe belanghebbenden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur energie- of waterbedrijf

 • Plannen, organiseren, controleert en coördineren van alle werkzaamheden in een energie of water bedrijf
 • Werven van, leiding geven aan, trainen van en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat er efficiënt en volgens beleid gewerkt wordt.
 • Zorgen voor een goede dienstverlening van het energie of waterbedrijf.
 • Controleren of het energie of waterbedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving omtrent kwaliteit, hygiëne en milieu.
 • Afsluiten van lucratieve contracten met leveranciers en afnemers.
 • In de gaten houden van voortgang op basis van diverse systemen (zoals een opslagsysteem).
 • Beheren en coördineren van de boekhouding, budgetten, statistische overzichten en bedrijfscijfers.
 • Onderhouden van contacten en overleggen met zowel collega's als externe contacten.

Gerelateerde beroepen directie van klein bedrijf (<50 werknemers)

 • Bedrijfsdirecteur, algemeen directeur 10-50 medewerkers
 • Havenmeester zeehaven
 • Manager/directeur bedrijf in olie- of gaswinning of distributie
 • Manager/directeur distributiecentrum of magazijn
 • Manager/directeur luchthaven
 • Manager/directeur mijnbouwbedrijf
 • Manager/directeur openbaar vervoersbedrijf
 • Manager/directeur tijdschrift, krant, media
 • Manager/directeur zakelijke dienstverlening, anders
 • Plant manager mijnbouw, steenwinning

Loopbaanperspectief

Het beroep Manager/directeur energie- of waterbedrijf behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog