Beroep Manager / directeur centrum religieuze activiteiten

Een manager/directeur centrum religieuze zaken activiteiten, organiseert en coördineert de activiteiten en programma's van het centrum. Hij of zij bepaalt het beleid, houdt financiële en operationele gegevens bij en stelt op dat gebied rapporten op. De manager/directeur centrum religieuze zaken ziet erop toe dat de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en bewaakt de kwaliteit van de dienstverlening. Hij of zij is verantwoordelijk voor het werven, trainen en begeleiden van de werknemers en houdt toezicht op de alledaagse gang van zaken.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager/directeur centrum religieuze activiteiten: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur centrum religieuze activiteiten

 • Begeleiden en sturen van het personeel dat werkzaam is binnen de organisatie.
 • Is verantwoordelijk voor de werving, selectie en training van medewerkers.
 • Toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden die door het personeel verricht worden.
 • Bewaken van het naleven van wet- en regelgeving.
 • Begroting opstellen en het budget beheren.
 • Ontwikkelen en monitoren van procedures, activiteiten en programma's.
 • Onderhouden van het contact met andere organisaties ten behoeve van de coördinatie van het dienstenaanbod.
 • Signaleren van knelpunten en hierop anticiperen.
 • Optreden als vertegenwoordiger voor het centrum bij onderhandelingen en op evenementen.
 • Is verantwoordelijk voor een juiste administratieve afhandeling.
 • Opmaken van financiële en operationele rapporten.

Gerelateerde beroepen geestelijkheid

 • Geestelijke, kapelaan, pastoor, dominee, imam
 • Heilsoldaat
 • Medewerker religieus centrum
 • Religieus werker, andere gebieden

Loopbaanperspectief

Het beroep Manager/directeur centrum religieuze activiteiten behoort tot de beroepsgroep Managers commerciële en persoonlijke dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243300  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20241000  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20244300  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB