Beroep Manager / directeur bosbouw

Een manager/directeur bosbouw plant, organiseert en coördineert de activiteiten en productie van een bosbouwbedrijf. Hij of zij bepaalt de bedrijfs- en marketingstrategie, houdt financiële en operationele gegevens bij en stelt op dat gebied rapporten op. De manager/directeur bosbouw ziet erop toe dat de gezondheids- en veiligheidsvoorschriften worden nageleefd en bewaakt de kwaliteit van de producten. Hij of zij is verantwoordelijk voor het werven, trainen en begeleiden van de werknemers en houdt toezicht op de alledaagse gang van zaken. De manager/directeur bosbouw zorgt voor aanschaf, onderhoud en reparatie van de machines en uitrusting en voert tevens zelf werkzaamheden uit binnen het bedrijf.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager/directeur bosbouw: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Taken manager/directeur bosbouw

 • Bepalen van de bedrijfsstrategie, doelstellingen, financiën en productie.
 • Beslissen en adviseren over de inhoud en intensiteit van de werkzaamheden zoals het zagen en aanplanten.
 • Kopen en onderhouden van machines, uitrusting en voorraden.
 • Werven, trainen, leiding geven aan, coördineren en toezicht houden op personeel.
 • Controleren en bewaken van de kwaliteit van de producten, ervoor zorgen dat geldende regels worden gevolgd.
 • Gegevens bijhouden van de productie en financiële en operationele rapporten opmaken.
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften toepassen op het terrein van het bosbouwbedrijf. 9. Organiseren van de bedrijfsadministratie en meehelpen met uitvoerende werkzaamheden op de boerderij.
 • Organiseren van de bedrijfsadministratie en meehelpen met uitvoerende werkzaamheden op de boerderij.

Gerelateerde beroepen bosbouw, natuur

 • Bestuurder gemotoriseerde bosbouwwerktuig
 • Bomen zager
 • Boomplanter
 • Bos - en natuurbeheerder
 • Bosbouwadviseur (wo)
 • Bosbouwtechnicus
 • Boswachter
 • Griendwerker, rietsnijder
 • Houtskoolbrander
 • Hulpkracht bosbouw
 • Jachtopziener
 • jager
 • Jager, vallenzetter
 • Jager, visser (hobby)
 • Medewerker bosbouw, houthakker
 • Medewerker groene ruimte
 • Meewerkend voorman bosbouw
 • Water- of brandhoutverzamelaar

Loopbaanperspectief

Het beroep Manager/directeur bosbouw behoort tot de beroepsgroep Managers productie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB