Beroep Manager / directeur basisschool

 • Shutterstock.com
  Manager/directeur basisschool

Directeuren van de basisschool beheren de dagelijkse activiteiten van een basisschool. Ze beheren het personeel, nemen beslissingen over toelatingen en zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan de curriculumstandaarden die geschikt zijn voor leerlingen van het basisonderwijs en die sociale en academische ontwikkeling mogelijk maken. Ze zorgen er ook voor dat de school voldoet aan de nationale wettelijke onderwijsvereisten.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal
 • Ondernemend / Conventioneel

Taken manager/directeur basisschool

 • Formuleert en implementeert een missie, beleid en strategieën.
 • Stelt onderwijskundige doelen en standaarden vast.
 • Bestuurt en coördineert de onderwijskundige, administratieve en financiële zaken van een basisschool.
 • Houdt toezicht op het personeel, inclusief leidinggevenden, ondersteunend personeel, leerkrachten, etc.
 • Ziet toe op de ordehandhaving binnen de school.
 • Overlegt met personeelsleden, bijv. om advies of verklaringen te geven of om procedurele vragen te beantwoorden.
 • Evalueert het werk van leerkrachten, bijv. door klassenbezoek, het observeren van lesmethoden, het beoordelen van lesdoelen en lesmateriaal.
 • Heeft de leiding over werving en training van personeelsleden.
 • Ziet toe op het onderhoud van de schoolfaciliteiten.
 • Stelt rapporten op over verschillende onderwerpen, zoals aanwezigheid, activiteiten, planning en personeelsdossiers.
 • Vertegenwoordigt de school op bijeenkomsten, bijv. bijeenkomsten in de wijk.
 • Promoot de school, bijv. d.m.v. publiciteit en contacten met andere organisaties.

Gerelateerde beroepen lager onderwijs

Loopbaanperspectief

Het beroep Manager/directeur basisschool behoort tot de beroepsgroep Managers onderwijs. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024700  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245200  erg hoog
verwachte baanopeningen tot 20246000  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg laag
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  erg laag