Beroep Manager / directeur, anders

Een manager/directeur plant, leidt en coördineert alle activiteiten, bedrijfsdoelen, bedrijfsbeleid en strategieën van een bedrijf. Hij/zij is verantwoordelijk voor alle dienstverlening van het bedrijf. Een directeur geeft leiding aan en houdt toezicht op het personeel en zorgt ook voor de werving van nieuw personeel. Hij/zij controleert of het bedrijf voldoet aan diverse wet- en regelgeving, coördineert het onderhoud/de reparatie van voorzieningen, monitort de groei en de winst, evalueert de bedrijfsprestaties en voert veranderingen door indien nodig, bepaalt de concurrentiepositie en vervolgens marketingstrategie, gaat naar congressen en presentaties om het bedrijf te vertegenwoordigen, onderhoudt contacten met leveranciers, andere bedrijven en klanten. Tenslotte, voert een algemeen directeur overleg met andere leidinggevenden en personeelsleden.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Taken manager/directeur, anders

 • Plannen, organiseren en coördineren van alle werkzaamheden, strategieën, bedrijfsdoelen- en beleid van het bedrijf.
 • Werven van, leiding geven aan en toezicht houden op het uitvoerende personeel zodat ze efficiënt en volgens beleid werken.
 • Verantwoordelijkheid dragen voor het functioneren van het bedrijf.
 • Controleren of het bedrijf voldoet aan alle wet- en regelgeving.
 • Bepalen van concurrentiepositie en ontwikkelen en bevorderen marketingstrategieën.
 • Monitoren van budgetten, groei en winst van het bedrijf.
 • Evalueren van prestaties van het bedrijf en evt. doorvoeren van veranderingen.
 • Vertegenwoordigen van de organisatie op congressen en evenementen.
 • Onderhouden van contacten met leveranciers, het bedrijfsleven en klanten.
 • Overleggen met leidinggevenden en andere personeelsleden.

Gerelateerde beroepen directie van groot bedrijf (>500 werknemers)

Loopbaanperspectief

Het beroep Manager/directeur, anders behoort tot de beroepsgroep Managers commerciële en persoonlijke dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243300  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20241000  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20244300  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  erg hoog