Beroep Manager zorginstelling

Leidinggevenden van zorginstellingen houden toezicht op de activiteiten van zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, revalidatie-instellingen, thuiszorgdiensten en ouderenzorginstellingen om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan de eisen, de patiënten en bewoners worden verzorgd, de organisatie wordt onderhouden en de benodigde apparatuur aanwezig is. Zij houden ook toezicht op het personeel en zorgen voor het onderhoud van de dossiers.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Gerelateerde beroepen persoonlijke verzorging

Kennis

 • Gezondheidszorg
 • Begrotingsbeginselen
 • Wetgeving inzake gezondheidszorg
 • Leiding geven aan medisch personeel

Vaardigheden

 • Budgetten beheren
 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Doelstellingen op het gebied van kwaliteitsborging vaststellen
 • Wetgeving in verband met gezondheidszorg naleven
 • Beleid bij werkwijzen in de gezondheidszorg implementeren
 • Taakgegevens bijhouden
 • Werkzaamheden beheren in zorginstellingen
 • Nieuw personeel in dienst nemen
 • Beleidsmakers advies geven over gezondheidszorg
 • Bijdragen aan campagnes inzake volksgezondheid
 • Vooruitgang naar streefdoelen analyseren
 • Effectief communiceren in de gezondheidszorg
 • Strategische planning implementeren

Optionele kennis en vaardigheden

integratie bevorderen fondsenwerving beheren leiding geven aan personeel organisatorische beleidslijnen vaststellen medische terminologie leiding geven aan medisch kantoorpersoneel activiteiten delegeren administratieve taken in een medische omgeving medische studies volksgezondheidsproblemen aanpakken afspraken met leveranciers uitonderhandelen veranderingen in gezondheidsdiensten leiden gezondheidszorg binnen de gemeenschap beoordelen kwaliteitscontroles uitvoeren contacten onderhouden met lokale overheden werken met gemeenschappen werknemers opleiden de organisatie vertegenwoordigen hygiëne in de gezondheidszorg financiële statistische verslagen ontwikkelen personeel aanwerven volksgezondheid conflictbeheersing toepassen