Beroep manager volkshuisvesting

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Kennis

 • Klantendiensten
 • Sociale wetenschappen
 • Overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid
 • Psychologie
 • Implementatie van overheidsbeleid
 • Principes voor bedrijfsbeheer
 • Wetgeving inzake sociale huisvesting
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Begrotingsbeginselen

Vaardigheden

 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Zorgen voor transparantie van informatie
 • Opkomen voor anderen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Dagelijkse prioriteiten stellen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Verbeteringsstrategieën aanbieden
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Belangen van de klant beschermen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Fondsenwerving beheren
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Contacten onderhouden met lokale overheden
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Empathisch zijn
 • Marketingstrategieën implementeren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Public relations verzorgen
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Problemen kritisch behandelen
 • Toewijzing van plaats plannen
 • Persoongebaseerde planning gebruiken
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Navolging van beleid garanderen
 • Intercultureel bewustzijn tonen
 • Behoeften van een gemeenschap analyseren
 • Conflicten hanteren
 • Integratie bevorderen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Stress in organisaties beheersen
 • Regelgeving controleren bij sociale diensten
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Werken met gemeenschappen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen
 • Begroting van sociale dienstverleningsprogramma’s beheren
 • Prestaties van personeel op het gebied van maatschappelijk werk evalueren
 • Onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren
 • Beleidsmakers beïnvloeden over sociale dienstverleningskwesties
 • Bescherming bieden aan bepaalde personen
 • Veranderingsmanagement toepassen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Impact van maatschappelijke programma's beoordelen
 • Zakenrelaties aangaan
 • Sociale problemen voorkomen
 • Sociaal bewustzijn promoten
 • Relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden
 • Overheidsfinanciering beheren
 • Actief luisteren
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Organisatorische technieken gebruiken

Optionele kennis en vaardigheden

relaties met overheidsinstellingen onderhouden vragen beantwoorden sociale verandering promoten budgetten beheren implementatie van overheidsbeleid beheren aanvragen voor sociale zekerheid onderzoeken oplossingen voor problemen creëren socialezekerheidsrecht activiteiten delegeren projectbeheer uitvoeren gemeenschapsrelaties opbouwen advies geven over socialezekerheidsvoorzieningen samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen programma’s inzake sociale zekerheid ontwikkelen leiding geven aan personeel

Loopbaanperspectief

Het beroep manager volkshuisvesting behoort tot de beroepsgroep Managers zorginstellingen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245500  hoog
verwachte baanopeningen tot 20246900  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld