Beroep Manager / directeur zorginstelling voor ouderen

Managers van tehuizen voor ouderen houden toezicht op, plannen, organiseren en evalueren het aanbod van zorgdiensten voor mensen die vanwege de gevolgen van de vergrijzing behoefte hebben aan deze diensten. Zij beheren de zorginstelling voor ouderen en houden toezicht op de activiteiten van het personeel.

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Taken manager/directeur zorginstelling voor ouderen

 • Begeleiden en sturen van het personeel dat werkzaam is binnen de instelling.
 • Is verantwoordelijk voor de werving, selectie en training van medewerkers.
 • Toezien op de kwaliteit van de werkzaamheden die door het personeel verricht worden.
 • Bewaken van het naleven van wet- en regelgeving.
 • Begroting opstellen en het budget beheren.
 • Ontwikkelen en monitoren van procedures, activiteiten en programma's.
 • Onderhouden van het contact met andere (zorg)instellingen ten behoeve van de coördinatie van het dienstenaanbod.
 • Signaleren van knelpunten en hierop anticiperen.
 • Optreden als vertegenwoordiger voor de instelling bij onderhandelingen en op evenementen.
 • Adviseren van overheden op het gebied van kwaliteitsverbetering in de zorg.
 • Is verantwoordelijk voor een juiste administratieve afhandeling.
 • Opmaken van financiële en operationele rapporten.

Gerelateerde beroepen persoonlijke verzorging

Kennis

 • Klantendiensten
 • Personeelsbeheer
 • Organisatorisch beleid
 • Psychologie
 • Principes voor bedrijfsbeheer
 • Sociale wetenschappen
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Ondernemingsbeleid
 • Financieel beheer
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Begrotingsbeginselen

Vaardigheden

 • Opkomen voor anderen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Werken met gemeenschappen
 • Begroting van sociale dienstverleningsprogramma’s beheren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Bescherming bieden aan bepaalde personen
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Fondsenwerving beheren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Activiteiten van verzorgingstehuizen organiseren
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Sociale problemen voorkomen
 • Marketingstrategieën implementeren
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Sociaal bewustzijn promoten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Prestaties van personeel op het gebied van maatschappelijk werk evalueren
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Public relations verzorgen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Beleidsmakers beïnvloeden over sociale dienstverleningskwesties
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen
 • Leiding geven aan personeel
 • Zakenrelaties aangaan
 • Personeel beheren
 • Persoongebaseerde planning gebruiken
 • Regelgeving controleren bij sociale diensten
 • Sociale verandering promoten
 • Dagelijkse prioriteiten stellen
 • Empathisch zijn
 • Intercultureel bewustzijn tonen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Activiteiten delegeren
 • Overheidsfinanciering beheren
 • Omgaan met collega’s
 • Zorg coördineren
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Conflicten hanteren
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • De organisatie vertegenwoordigen
 • Budgetten beheren
 • Impact van maatschappelijke programma's beoordelen
 • Behoeften van een gemeenschap analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

activiteiten in faciliteiten organiseren communiceren met anderen die belangrijk zijn voor gebruikers van diensten strategieën voor het omgaan met gevallen van ouderenmishandeling persoonsgerichte zorg toepassen gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden behoeften van oudere volwassenen overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid eigen verantwoordelijkheid aanvaarden communicatieprincipes actief luisteren palliatieve zorg situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen veranderingsmanagement toepassen integratie bevorderen toezicht houden op kwaliteitscontroles vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen zorgen voor ouderen vertrouwen van gebruikers van diensten behouden stress in organisaties beheersen gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg rekeningen beheren zorg voor personen met een handicap toewijzing van plaats plannen personeel werven klinische geriatrie