Beroep manager verzorgingshuis

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel
 • Ondernemend / Sociaal

Kennis

 • Organisatorisch beleid
 • Personeelsbeheer
 • Principes voor bedrijfsbeheer
 • Sociale wetenschappen
 • Psychologie
 • Ondernemingsbeleid
 • Financieel beheer
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Klantendiensten
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Begrotingsbeginselen

Vaardigheden

 • Intercultureel bewustzijn tonen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen
 • Sociale verandering promoten
 • Public relations verzorgen
 • Begroting van sociale dienstverleningsprogramma’s beheren
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Omgaan met collega’s
 • Zakenrelaties aangaan
 • Regelgeving controleren bij sociale diensten
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Zorg coördineren
 • Sociale crisissen beheersen
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Bescherming bieden aan bepaalde personen
 • Behoeften van een gemeenschap analyseren
 • Opkomen voor anderen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Beleidsmakers beïnvloeden over sociale dienstverleningskwesties
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Persoongebaseerde planning gebruiken
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Personeel beheren
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Werken met gemeenschappen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen
 • Sociaal bewustzijn promoten
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • De organisatie vertegenwoordigen
 • Onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren
 • Conflicten hanteren
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Empathisch zijn
 • Activiteiten delegeren
 • Problemen kritisch behandelen
 • Prestaties van personeel op het gebied van maatschappelijk werk evalueren
 • Dagelijkse prioriteiten stellen
 • Overheidsfinanciering beheren
 • Budgetten beheren
 • Marketingstrategieën implementeren
 • Activiteiten van verzorgingstehuizen organiseren
 • Naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen
 • Fondsenwerving beheren
 • Leiding geven aan personeel
 • Impact van maatschappelijke programma's beoordelen

Optionele kennis en vaardigheden

zorg voor personen met een handicap communicatieprincipes vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid integratie bevorderen toezicht houden op kwaliteitscontroles veranderingsmanagement toepassen stress in organisaties beheersen rekeningen beheren communiceren met anderen die belangrijk zijn voor gebruikers van diensten strategieën voor het omgaan met gevallen van ouderenmishandeling bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen palliatieve zorg gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg klinische geriatrie vertrouwen van gebruikers van diensten behouden gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen eigen verantwoordelijkheid aanvaarden behoeften van oudere volwassenen toewijzing van plaats plannen personeel werven gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden zorgen voor ouderen actief luisteren persoonsgerichte zorg toepassen activiteiten in faciliteiten organiseren situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen

Functietitels

 • Regiomanager zuid-nederland
 • Manager projecten & resources
 • Afdelingshoofd support en beheer
 • Locatiemanager (28- 32 uur)
 • Regiomanager asielzoekerszorg
 • Afdelingshoofd toezicht, beleid en advies bij stadsarchief
 • Traffic coördinator
 • Servicemanager
 • Programma-/project managers