Beroep manager vertaalbureau

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager vertaalbureau: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Grammatica

  De verzameling structurele regels betreffende de samenstelling van zinsdelen, zinnen en woorden in een bepaalde natuurlijke taal.

 • Kantoorsoftware

  De kenmerken en werking van softwareprogramma's voor kantoortaken zoals tekstverwerking, spreadsheets, presentatie, e-mail en database.

 • Kwaliteitsstandaarden

  De nationale en internationale voorschriften, specificaties en richtlijnen die ervoor zorgen dat de producten, diensten en processen van goede kwaliteit zijn en geschikt zijn voor het beoogde doel.

 • Beheer van klantrelaties

  De klantgerichte managementbenadering en basisprincipes van succesvolle klantrelaties die zich richten op interacties met klanten zoals technische ondersteuning, klantenservice, after-sales support en directe communicatie met de klant.

 • Projectbeheer

  Inzicht in het projectbeheer en de activiteiten die dit gebied omvatten. Kennis van de variabelen van projectbeheer, zoals tijd, middelen, vereisten, termijnen en het reageren op onverwachte gebeurtenissen.

 • Spelling

  De regels inzake de wijze waarop woorden worden gespeld.

Vaardigheden

 • Grammatica- en spellingsregels toepassen

  De regels voor spelling en grammatica toepassen en ervoor zorgen dat er consistentie is in de teksten.

 • Bijgewerkte professionele kennis onderhouden

  Regelmatig educatieve workshops bijwonen, professionele publicaties lezen en actief deelnemen aan beroepsverenigingen.

 • Materiaal begrijpen dat vertaald moet worden

  De inhoud en de thema’s van het te vertalen materiaal lezen en analyseren. De vertaler moet begrijpen wat er geschreven is om de inhoud zo goed mogelijk te vertalen. Woord-voor-woord vertaling is niet altijd mogelijk, en de vertaler moet de taal navigeren om de betekenis van de tekst zo goed mogelijk te bewaren.

 • Geschreven inhoud aanbieden

  Informatie schriftelijk meedelen via digitale of gedrukte media in overeenstemming met de behoeften van de doelgroep. De inhoud structureren volgens specificaties en normen. Grammatica- en spellingsregels toepassen

 • Team leiden

  Leiding geven aan, toezicht houden op en motiveren van een groep mensen om de verwachte resultaten te behalen binnen een gegeven tijdlijn en met de voorziene middelen in gedachten.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Kwaliteit van diensten beoordelen

  Testen en vergelijken van verschillende goederen en diensten om de kwaliteit ervan te beoordelen en de consument gedetailleerde informatie te verstrekken.

 • Informatiebronnen raadplegen

  Relevante informatiebronnen raadplegen om inspiratie op te doen, meer te leren over bepaalde onderwerpen en achtergrondinformatie te verkrijgen.

 • Taalregels beheersen

  Beheersen van de technieken en praktijken van de talen die moeten worden vertaald. Dit omvat zowel uw eigen taal als vreemde talen. Vertrouwd zijn met de toepasselijke normen en regels en de juiste uitdrukkingen en woorden die moeten worden gebruikt, omschrijven.

 • Kwaliteitsnormen voor vertaling volgen

  Voldoen aan overeengekomen normen, zoals de Europese norm EN 15038 en ISO 17100, om ervoor te zorgen dat de vereisten voor de aanbieders van taaldiensten worden nageleefd en om de uniformiteit te waarborgen.

 • Verschillende soorten tekst vertalen

  De aard doorgronden van het soort tekst dat moet worden vertaald, bijvoorbeeld commerciële en industriële documentatie, persoonlijke documenten, journalistiek, romans, creatief schrijven, certificaten, overheidsdocumentatie en wetenschappelijke teksten.

 • Vertalingen nalezen

  Vertaalde werken grondig naleven om nauwkeurigheid te garanderen en ervoor te zorgen dat het beoogde doel wordt bereikt.

 • Zakenrelaties aangaan

  Een positieve langdurige relatie tot stand brengen tussen organisaties en geïnteresseerde derde partijen zoals leveranciers, distributeurs, aandeelhouders en andere belanghebbenden om hen te informeren over de organisatie en haar doelstellingen.

 • Omgaan met collega’s

  Contacten onderhouden met collega's om te zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van zaken die verband houden met het werk en het eens te worden over de noodzakelijke compromissen die de partijen mogelijk moeten zien te vinden. Onderhandelen over compromissen tussen partijen om ervoor te zorgen dat het werk in het algemeen efficiënt verloopt in de richting van het bereiken van de doelstellingen.

 • Adviestechnieken gebruiken

  Klanten bij verschillende persoonlijke of professionele aangelegenheden adviseren.

 • Tekst proeflezen

  Een tekst grondig doorlezen, fouten zoeken, beoordelen en controleren om te garanderen dat de inhoud geschikt is voor publicatie.

 • Met dienstverleners over contracten onderhandelen

  Overeenkomsten afsluiten met aanbieders van accommodatie, vervoer en recreatie.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Onderhandelen over schikkingen

  Onderhandelen met verzekeringsmaatschappijen en verzekerden om overeenstemming te bereiken over een schikking die de verzekeringsmaatschappij voor de eiser moet regelen, zoals het dekken van reparatiekosten voor schade, rekening houdend met de taxatierapporten en de beoordeling van de dekking.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Oorspronkelijke tekst handhaven

  Teksten vertalen zonder iets toe te voegen, te wijzigen of weg te laten. Ervoor zorgen dat de oorspronkelijke boodschap wordt overgebracht. Uw eigen gevoelens en meningen niet uitdrukken.

 • Verschillende talen spreken

  Vreemde talen onder de knie krijgen om te kunnen communiceren in een of meer vreemde talen.

 • Vertaalstrategieën ontwikkelen

  Onderzoek verrichten om het onderwerp beter te begrijpen en de juiste vragen te formuleren om de benodigde informatie te verkrijgen.

 • Ethische gedragscode voor vertaalwerkzaamheden volgen

  Vertaalwerkzaamheden uitvoeren volgens aanvaarde beginselen van goed en slecht. Dit omvat eerlijkheid, transparantie en onpartijdigheid. Geen gebruik maken van oordelen of persoonlijke meningen om de kwaliteit van de vertaling of vertolking te beïnvloeden.

 • Verantwoordelijkheid nemen voor het beheer van een bedrijf

  De verantwoordelijkheid nemen die gepaard gaat met het runnen van een bedrijf, waarbij prioriteit wordt gegeven aan het belang van zijn eigenaars, maatschappelijke verwachtingen en het welzijn van de werknemers.

Optionele kennis en vaardigheden

handgeschreven teksten ontcijferen technische verklarende woordenlijsten ontwikkelen tekst cultureel aanpassen muziekgenres ondertitels maken linguïstiek gerechtstolken semantiek transcreatie technische terminologie machinevertaling gebruiken begrippen in een taal vertalen medewerkers begeleiden werkzaamheden als beëdigd vertaler uitvoeren tekst voorafgaand aan vertaling analyseren ongeziene vertaling postediting nieuwe woorden identificeren wetenschappelijk onderzoek uitvoeren vertaalde teksten verbeteren

Loopbaanperspectief

Het beroep manager vertaalbureau behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB