Beroep manager veldonderzoek

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager veldonderzoek: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Gesprekstechnieken

  Technieken om mensen informatie te laten verstrekken door hen op de juiste manier de juiste vragen te stellen en hen op hun gemak te stellen.

 • Onderzoekstechnieken

  Technieken voor het bepalen van een doelgroep, het kiezen van de juiste onderzoeksmethode en het analyseren van de gegevens.

Vaardigheden

 • Rapporten presenteren

  Tonen van resultaten, statistieken en conclusies op een transparante en eenvoudige manier aan een publiek.

 • Vertrouwelijkheid in acht nemen

  Zich houden aan de reeks voorschriften voor de geheimhouding van informatie, behalve aan een andere gemachtigde persoon.

 • Interviewverslagen evalueren

  Beoordelen van de kwaliteit en aannemelijkheid van de interviewresultaten aan de hand van de documentatie, rekening houdend met verschillende factoren, zoals de weegschaal.

 • Personen interviewen

  Mensen interviewen in verschillende omstandigheden.

 • Onderzoeksverslagen voorbereiden

  Verzamelen van de geanalyseerde gegevens van het onderzoek en een gedetailleerd verslag schrijven over de resultaten van het onderzoek.

 • Werkgerelateerde verslagen schrijven

  Opstellen van werkgerelateerde rapporten ter ondersteuning van een doeltreffend relatiebeheer en een hoog niveau van documentatie en administratie. De resultaten en conclusies op duidelijke en begrijpelijke wijze opstellen en presenteren, zodat ze begrijpelijk zijn voor een niet-deskundig publiek.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Werklast voorspellen

  De arbeidslast die binnen een bepaalde termijn moet plaatsvinden en de tijd die nodig is om deze taken uit te voeren, voorspellen en bepalen.

 • Resourceplanning uitvoeren

  Een raming maken van de verwachte input in termen van tijd, personeel en financiële middelen die nodig zijn om de projectdoelstellingen te verwezenlijken.

 • Veldonderzoekers opleiden

  Praktijkonderzoekers in dienst nemen en de doelstellingen, de context en het geografische gebied van de enquête presenteren door het gebruik van verspreidingsmappen en onderzoeken in de media. Organisatie van de levering van onderzoekers op het terrein van het onderzoek.

 • Personeel aanwerven

  Nieuwe werknemers in dienst nemen door omvang van de functie weer te geven, reclame, afnemen van sollicitatiegesprekken en selecteren van personeel in overeenstemming met het beleid van de onderneming en de wetgeving.

 • Veldonderzoeken volgen

  De voortgang bewaken en corrigerende maatregelen vaststellen, zoals het aanpassen van de verdeling van de onderzoekers aan de voortgang van het onderzoek. Verzenden van veldonderzoekgegevens naar de boekhoudings- of factureringsafdeling.

 • Onderzoeksmetingen registreren

  Beschrijvende gegevens verzamelen en verwerken aan de hand van documenten zoals schetsen, tekeningen en nota’s.

Optionele kennis en vaardigheden

gegevensanalyses uitvoeren vertrouwelijkheid van informatie overzichten geven van onderzoeksresultaten openbare onderzoeken uitvoeren doelen van een interview uitleggen aandacht van mensen trekken vragenlijsten volgen onderzoeksinterviews uitvoeren communicatie vragenlijsten herzien technieken voor visuele presentatie focusgroepen interviewen vraaggesprekken documenteren microsoft office gebruiken met belanghebbenden communiceren vragenlijsten opstellen gegevens verzamelen met een gps

Loopbaanperspectief

Het beroep manager veldonderzoek behoort tot de beroepsgroep Directiesecretaresses. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 202410500  hoog
verwachte vervangingsvraag tot 202417800  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 202428300  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  laag

Source: Sisyphus ODB