Beroep manager veiligheid niet-publieke deel luchthaven

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

Vaardigheden

 • Ontwerp van vliegtuigparkeerplaatsen goedkeuren
 • Jaarlijkse veiligheidsinspecties garanderen
 • Ongevallen met vliegtuigen onderzoeken
 • Veiligheidscontrolesysteem aan luchtzijde implementeren
 • Veiligheidsinspecties op luchthavens uitvoeren
 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen
 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren
 • Toezicht houden op activiteiten aan luchtzijde
 • Naleving van procedures van luchthavens verzekeren
 • In een luchtvaartteam werken
 • Specificaties van aerodroomhandleidingen volgen
 • Potentiële gevaren op vliegvelden aanpakken
 • Regelmatig luchtvaartonderzoek uitvoeren
 • Inspecties uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheids- en veiligheidskwesties met derden bespreken