Beroep manager veiligheid niet-publieke deel luchthaven

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Veelvoorkomende veiligheidsvoorschriften in de luchtvaart

Vaardigheden

 • Ontwerp van vliegtuigparkeerplaatsen goedkeuren
 • Jaarlijkse veiligheidsinspecties garanderen
 • Ongevallen met vliegtuigen onderzoeken
 • Veiligheidscontrolesysteem aan luchtzijde implementeren
 • Veiligheidsinspecties op luchthavens uitvoeren
 • Luchthavennormen en -voorschriften toepassen
 • Veiligheidsrisico’s op luchthavens identificeren
 • Toezicht houden op activiteiten aan luchtzijde
 • Naleving van procedures van luchthavens verzekeren
 • In een luchtvaartteam werken
 • Specificaties van aerodroomhandleidingen volgen
 • Potentiële gevaren op vliegvelden aanpakken
 • Regelmatig luchtvaartonderzoek uitvoeren
 • Inspecties uitvoeren

Optionele kennis en vaardigheden

gezondheids- en veiligheidskwesties met derden bespreken

Loopbaanperspectief

Het beroep manager veiligheid niet-publieke deel luchthaven behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog