Beroep manager treinstation

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Spoorweginfrastructuur
 • Kaderwetgeving inzake spoorwegen
 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

Vaardigheden

 • Relaties met leveranciers onderhouden
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Acties die voortkomen uit inspecties van spoorwegfaciliteiten opvolgen
 • Team leiden
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Levering van treindiensten verbeteren
 • Klachten van klanten afhandelen
 • Vertragingen van treinen opvolgen
 • Spoorwegdiensten coördineren
 • Voldoen aan wettelijke bepalingen
 • In een spoorvervoerteam werken
 • Klantenservice verlenen
 • Voorschriften voor de veiligheid op het spoor handhaven
 • Relaties met klanten onderhouden
 • Spoorcommunicatiesystemen bedienen
 • Omgaan met belanghebbenden bij spoorvervoer
 • Spoorwegoperaties beoordelen
 • Incidenten behandelen

Loopbaanperspectief

Het beroep manager treinstation behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog