Beroep manager treinstation

Manager treinstation: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Spoorweginfrastructuur

  Grondig inzicht hebben in de kenmerken van spoorweginfrastructuur: spoortechnologieën, spoorwijdten, spoorsignalering, spoorknooppunten, enz.

 • Kaderwetgeving inzake spoorwegen

  Kennis van de kaderwetgeving op het gebied van het spoorvervoer en deze toepassen waar de eisen voor de spoorwegen in de EU zijn vastgesteld. Kennis van de wetgeving die van toepassing is op het gebied van grensoverschrijdend goederenvervoer.

 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

  Het geheel van regels, procedures en voorschriften met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van ongevallen of incidenten in het vervoer.

Vaardigheden

 • Relaties met leveranciers onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met leveranciers en dienstverleners opbouwen om een positieve, winstgevende en duurzame samenwerking, en contractonderhandelingen tot stand te brengen.

 • Beschikken over computervaardigheden

  Op een efficiënte manier gebruiken van computers, IT-apparatuur en moderne technologie .

 • Acties die voortkomen uit inspecties van spoorwegfaciliteiten opvolgen

  Acties die voortkomen uit inspecties in spoorwegfaciliteiten opvolgen en storingen of discrepanties in stationsplatformen, verkoopautomaten, stationskiosken, spoorwegvoertuigen en andere spoorwegfaciliteiten identificeren.

 • Team leiden

  Leiding geven aan, toezicht houden op en motiveren van een groep mensen om de verwachte resultaten te behalen binnen een gegeven tijdlijn en met de voorziene middelen in gedachten.

 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken

  Gebruik maken van verschillende soorten communicatiekanalen zoals verbale, handgeschreven, digitale en telefooncommunicatie, met als doel ideeën of informatie uit te werken en uit te wisselen.

 • Levering van dienstverlening op het spoor verbeteren

  Verantwoordelijk zijn voor de planning en implementatie van nieuwe manieren om de dienstverlening op het spoor te verbeteren en zo te allen tijde de best mogelijke klantervaring te garanderen.

 • Klachten van klanten afhandelen

  Klachten en negatieve feedback van klanten beheren om problemen aan te pakken en, zo nodig, te zorgen voor een snel herstel van de dienstverlening.

 • Vertragingen van treinen opvolgen

  Treinvertragingen identificeren; het verkeer van prioritaire treinen garanderen; de bescherming van brede/hoge belastingen of speciale spoorwegactiviteiten coördineren.

 • Spoorwegdiensten coördineren

  Effectief leiding geven aan een team binnen een verscheidenheid aan spoordiensten zoals spoorinformatie- en communicatiesystemen, toegankelijkheid van stations en treinen, hygiëne en netheid, veiligheid, beveiliging, hinder en onderzoek van incidenten, om permanent een hoge mate van klanttevredenheid te garanderen.

 • Voldoen aan wettelijke bepalingen

  Ervoor zorgen dat u naar behoren wordt geïnformeerd over de wet- en regelgeving die van toepassing is op een specifieke activiteit en zich houdt aan zijn regels, beleid en wetgeving.

 • In een spoorvervoerteam werken

  Vol vertrouwen in een spoorvervoerteam werken, waarin elke persoon zijn eigen verantwoordelijkheid heeft om een gemeenschappelijk doel te bereiken, zoals een goede interactie met klanten, spoorwegveiligheid en onderhoud van het rollend materieel.

 • Klantenservice verlenen

  Het behouden van de hoogst mogelijke klantenservice en ervoor zorgen dat de klantenservice te allen tijde op professionele wijze wordt verleend. Helpen om klanten of deelnemers zich op hun gemak te laten voelen en speciale vereisten ondersteunen.

 • Voorschriften voor de veiligheid op het spoor handhaven

  De veiligheidsprocedures en de EU-regelgeving bevorderen en handhaven om ervoor te zorgen dat de veiligheid op het spoor over het algemeen in stand wordt gehouden en voortdurend wordt verbeterd, rekening houdend met de ontwikkeling van de Europese wetgeving.

 • Relaties met klanten onderhouden

  Een duurzame en betekenisvolle relatie met klanten opbouwen om tevredenheid en trouw te garanderen door accuraat en vriendelijk advies en ondersteuning te bieden, kwaliteitsproducten en -diensten te leveren en naverkoopinformatie en -service te verstrekken.

 • Spoorcommunicatiesystemen bedienen

  Spoorcommunicatiesystemen bedienen, mededelingen doen via het omroepsysteem of communiceren met de centrale treinadministratie.

 • Omgaan met belanghebbenden bij spoorvervoer

  Onderhoud regelmatig contact met belanghebbenden, met inbegrip van spoorwegnetwerken, andere spoorwegmaatschappijen, lokale overheden, dienstpartners, forums voor treinreizigers, detailhandel, enz., om permanent een vlotte spoorwegdienst te waarborgen.

 • Spoorwegoperaties beoordelen

  Evalueren en bestuderen van bestaande uitrusting, installaties, systemen en processen van de spoorwegen om de veiligheid en efficiëntie van het spoor te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en de kosten te drukken.

 • Incidenten behandelen

  Behandel incidenten, zoals ongevallen, noodsituaties of diefstal, op passende wijze, overeenkomstig het beleid en de regelgeving van de organisatie.

Loopbaanperspectief

Het beroep manager treinstation behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB