Beroep manager treinstation

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Spoorweginfrastructuur
 • Kaderwetgeving inzake spoorwegen
 • Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen bij transport

Vaardigheden

 • Relaties met leveranciers onderhouden
 • Beschikken over computervaardigheden
 • Acties die voortkomen uit inspecties van spoorwegfaciliteiten opvolgen
 • Team leiden
 • Verschillende communicatiekanalen gebruiken
 • Levering van treindiensten verbeteren
 • Klachten van klanten afhandelen
 • Vertragingen van treinen opvolgen
 • Spoorwegdiensten coördineren
 • Voldoen aan wettelijke bepalingen
 • In een spoorvervoerteam werken
 • Klantenservice verlenen
 • Voorschriften voor de veiligheid op het spoor handhaven
 • Relaties met klanten onderhouden
 • Spoorcommunicatiesystemen bedienen
 • Omgaan met belanghebbenden bij spoorvervoer
 • Spoorwegoperaties beoordelen
 • Incidenten behandelen