Beroep manager transport via pijpleidingen

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Conventioneel / Realistisch

Kennis

 • Soorten pijpleidingen
 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd
 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen

Vaardigheden

 • Ondernemingsbeleid toepassen
 • Adviseren over locatieselectie
 • Beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingsnetwerken
 • Rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen
 • Milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken
 • OHSAS 18001 naleven
 • Activiteiten van pijpleidinginfrastructuur testen
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren
 • Leiding geven aan personeel
 • Werkplekken controleren
 • Locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties
 • Diverse soorten water analyseren
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren

Optionele kennis en vaardigheden

helpen bij noodgevallen gis-kwesties vaststellen pijpleidingen inspecteren toezicht houden op wetlands bij projectontwikkeling meerdere kennisgebieden combineren terminologie over takelage invloed van de eigenschappen van materiaal op de doorstroming van pijpleidingen in aanmerking nemen technische beginselen geografische informatiesystemen