Beroep manager steengroeve

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager steengroeve: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Wetgeving inzake veiligheid in de mijnbouw

  Wet- en regelgeving en relevante praktijkvoorschriften met betrekking tot de veiligheid in de mijnbouw.

 • Mijnbouwtechniek

  Technische vakgebieden die relevant zijn voor de mijnbouw. Beginselen, technieken, procedures en materieel voor het winnen van mineralen.

 • Impact van geologische factoren op mijnbouwactiviteiten

  Bekend zijn met de effecten van onder meer breuken en bewegingen van gesteente die als geologische factoren van invloed zijn op mijnbouwactiviteiten.

Vaardigheden

 • Mijnbouwkosten controleren

  Controleren van de totale kosten van mijnbouwactiviteiten, projecten en benodigde apparatuur; streven naar maximale operationele kostenefficiëntie.

 • Ontwikkelingsprojecten voor mijnen evalueren

  Evalueren van mijnbouwmethoden en -procedures, met inbegrip van afvalbeheer, plannen voor de levensduur van mijnen, productietijdlijnen en uitgaven van fondsen.

 • Noodprocedures beheren

  Snel reageren in geval van een noodsituatie en geplande in geplande spoedprocedures opstellen.

 • Procesverbeteringen identificeren

  Mogelijke verbeteringen van de operationele en financiële prestaties identificeren.

 • Toezicht houden op activiteiten inzake mijnbouwplanning

  Aansturen, controleren en onderzoeken van de mijnplanning en de controle van personeel en activiteiten.

 • Gezondheids- en veiligheidsstrategieën in de mijnbouw ontwikkelen

  Strategieën en procedures ontwikkelen om gezondheid en veiligheid in de mijnbouw te beheren. Ervoor zorgen dat procedures minimaal voldoen aan de nationale wetgeving.

 • Financiële prestaties optimaliseren

  De financiële operaties en begrotingsactiviteiten van de organisatie leiden en coördineren om de financiële prestaties te optimaliseren.

 • Zorgen dat mijnbouwgegevens worden bijgehouden

  De productie-, milieu- en technische verslagleggings- en registratievoorschriften worden nageleefd om de productiviteit te analyseren en te voldoen aan de wettelijke voorschriften.

 • Toezicht houden op personeel

  Toezicht houden op de selectie, de opleiding, de prestaties en de motivatie van het personeel.

 • Communiceren over kwesties inzake mineralen

  Communicatie over kwesties inzake mineralen met aannemers, politici en ambtenaren.

 • Mijnapparatuur beheren

  Toezien op aanschaf, installatie, onderhoud en opslag van mijnapparatuur.

 • Zorgen voor naleving van de veiligheidswetgeving

  Veiligheidsprogramma’s uitvoeren om te voldoen aan de nationale wet- en regelgeving. Ervoor zorgen dat de apparatuur en processen in overeenstemming zijn met de veiligheidsvoorschriften.

 • Communiceren over de gevolgen van mijnbouw voor het milieu

  Voorbereiden van gesprekken, lezingen, overleg met belanghebbenden en openbare hoorzittingen over milieukwesties in verband met mijnbouw.

 • Commerciële risico's beheren

  Commerciële risico’s analyseren en evalueren en geschikte strategieën ontwikkelen om deze risico’s op te lossen.

 • Mijnproductie controleren

  Toezicht houden op de mijnbouwproductietarieven om de operationele effectiviteit te kunnen inschatten.

 • Veiligheidsomstandigheden in de mijnbouw inspecteren

  Inspecteren van mijngebieden om veilige werkomstandigheden en apparatuur te waarborgen.

 • Plattegronden van een mijnbouwlocatie beheren

  Boven- en ondergrondse plannen en blauwdrukken van een mijnbouwlocatie voorbereiden en bijhouden; onderzoeken en risicobeoordelingen van potentiële mijnterreinen uitvoeren.

Optionele kennis en vaardigheden

zakelijke analyse werknemers opleiden inzake veiligheid in de mijnbouw machinebouw economie principes voor bedrijfsbeheer samenwerken met geologieprofessionals mijningenieurs opleiden ethische gedragscodes voor bedrijven in acht nemen beleidslijnen van de organisatie naleven transportbeheerconcepten toepassen organisatorische risico’s inschatten sociale competenties tonen een computer gebruiken problemen kritisch behandelen mijnongelukken onderzoeken geologie adviseren over geologie voor delfstofwinning

Loopbaanperspectief

Het beroep manager steengroeve behoort tot de beroepsgroep Managers productie. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20242000  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20247000  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20249000  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  gemiddeld

Source: Sisyphus ODB