Beroep manager sociale dienstverlening

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Kennis

 • Sociale wetenschappen
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Klantendiensten
 • Psychologie
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Principes voor bedrijfsbeheer

Vaardigheden

 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Prestaties van personeel op het gebied van maatschappelijk werk evalueren
 • Begroting van sociale dienstverleningsprogramma’s beheren
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Stress in organisaties beheersen
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Integratie bevorderen
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Werken met gemeenschappen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Dagelijkse prioriteiten stellen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Conflicten hanteren
 • Leiding geven aan personeel
 • Sociale verandering promoten
 • Overheidsfinanciering beheren
 • Impact van maatschappelijke programma's beoordelen
 • Public relations verzorgen
 • Zakenrelaties aangaan
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Intercultureel bewustzijn tonen
 • Veranderingsmanagement toepassen
 • Marketingstrategieën implementeren
 • Regelgeving controleren bij sociale diensten
 • Onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren
 • Actief luisteren
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Behoeften van een gemeenschap analyseren
 • Sociaal bewustzijn promoten
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Sociale crisissen beheersen
 • Bescherming bieden aan bepaalde personen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Empathisch zijn
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Problemen kritisch behandelen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Beleidsmakers beïnvloeden over sociale dienstverleningskwesties
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Persoongebaseerde planning gebruiken
 • Fondsenwerving beheren
 • Opkomen voor anderen

Optionele kennis en vaardigheden

implementatie van overheidsbeleid rekeningen beheren vreemde talen toepassen bij sociale diensten vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen projectbeheer uitvoeren relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden begrotingsbeginselen zorgen voor transparantie van informatie toezicht houden op kwaliteitscontroles verbeteringsstrategieën aanbieden communicatieprincipes activiteiten van verzorgingstehuizen organiseren advies geven over socialezekerheidsvoorzieningen socialedienstverleningsprocedures plannen administratieve systemen beheren samenwerkingsrelaties aangaan personeelsbeheer communiceren met behulp van een tolk in de sociale dienstverlening rapporten presenteren strategisch denken toepassen belangen van de klant beschermen toewijzing van plaats plannen maatschappelijk verantwoord ondernemen trainingssessies voorbereiden samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen eerste hulp omgaan met problemen van kinderen werknemers opleiden activiteiten in faciliteiten organiseren zorgprogramma’s voor kinderen implementeren strategieën voor het omgaan met gevallen van ouderenmishandeling pedagogie materiaal voor schadeherstel bij overstromingen preventie van verontreiniging overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid wetgeving inzake sociale huisvesting ondernemingsbeleid gezondheid en veiligheid beheren pedagogische concepten ontwikkelen zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal noodprocedures beheren vragen beantwoorden communiceren met anderen die belangrijk zijn voor gebruikers van diensten programma’s inzake sociale zekerheid ontwikkelen onderwijzen over management inzake noodsituaties contacten onderhouden met lokale overheden gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen omgaan met collega’s zorgen voor de toepassing van wetten vertrouwen van gebruikers van diensten behouden personeel aanwerven voldoen aan praktijknormen in sociale diensten invloed van de sociale context op de gezondheid gemeenschapsrelaties opbouwen reddingsmissies coördineren persoonsgerichte zorg toepassen ordehandhaving boekhoudkundige technieken relaties met overheidsinstellingen onderhouden bescherming van jonge personen promoten aanvragen voor sociale zekerheid onderzoeken logboeken bijhouden samenwerken met andere hulpdiensten een professioneel netwerk ontwikkelen de organisatie vertegenwoordigen oplossingen voor problemen creëren ontwikkeling van de jeugd beoordelen organisatorisch beleid implementatie van overheidsbeleid beheren organisatorische technieken gebruiken behoeften van oudere volwassenen communiceren over het welzijn van jongeren naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen activiteiten delegeren vooruitgang naar streefdoelen analyseren palliatieve zorg milieu-incidenten melden financieel beheer zorg coördineren bijdragen aan het bewaken van kinderen welzijn van kinderen ondersteunen gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden psychologische ontwikkeling van jongeren advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid problemen oplossen bij sociale dienstverlening veiligheidsstrategieën testen conflictbeheersing toepassen zorg voor personen met een handicap gezondheidszorg wetgeving inzake verontreiniging toezicht houden op kinderen zorgen voor de openbare orde en veiligheid socialezekerheidsrecht klinische geriatrie dienstroosters opstellen gevaren voor de veiligheid vaststellen contacten onderhouden met ouders van kinderen zorgen voor ouderen personeel werven personeel beheren rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen budgetten beheren communiceren met jongeren interviews afnemen bij sociale diensten kinderbescherming projectbeheer navolging van beleid garanderen

Loopbaanperspectief

Het beroep manager sociale dienstverlening behoort tot de beroepsgroep Managers zorginstellingen. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241400  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20245500  hoog
verwachte baanopeningen tot 20246900  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  gemiddeld