Beroep manager sociale dienstverlening

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Sociaal

Kennis

 • Psychologie
 • Sociale wetenschappen
 • Klantendiensten
 • Principes voor bedrijfsbeheer
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector

Vaardigheden

 • Marketingstrategieën implementeren
 • Bescherming bieden aan bepaalde personen
 • Prestaties van personeel op het gebied van maatschappelijk werk evalueren
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Empathisch zijn
 • Begroting van sociale dienstverleningsprogramma’s beheren
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Beleidsmakers beïnvloeden over sociale dienstverleningskwesties
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Opkomen voor anderen
 • Sociaal bewustzijn promoten
 • Conflicten hanteren
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen
 • Intercultureel bewustzijn tonen
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Regelgeving controleren bij sociale diensten
 • Overheidsfinanciering beheren
 • Sociale verandering promoten
 • Fondsenwerving beheren
 • Onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Persoongebaseerde planning gebruiken
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Werken met gemeenschappen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Public relations verzorgen
 • Behoeften van een gemeenschap analyseren
 • Actief luisteren
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Sociale crisissen beheersen
 • Dagelijkse prioriteiten stellen
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Integratie bevorderen
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Problemen kritisch behandelen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Zakenrelaties aangaan
 • Risicoanalyses uitvoeren
 • Impact van maatschappelijke programma's beoordelen
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Sociale problemen voorkomen
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Leiding geven aan personeel
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Veranderingsmanagement toepassen
 • Stress in organisaties beheersen

Optionele kennis en vaardigheden

gemeenschapsrelaties opbouwen interviews afnemen bij sociale diensten onderwijzen over management inzake noodsituaties eerste hulp vragen beantwoorden advies geven over socialezekerheidsvoorzieningen begrotingsbeginselen maatschappelijk verantwoord ondernemen zorg voor personen met een handicap milieu-incidenten melden communiceren over het welzijn van jongeren vooruitgang naar streefdoelen analyseren logboeken bijhouden contacten onderhouden met ouders van kinderen organisatorische technieken gebruiken socialedienstverleningsprocedures plannen zorgen voor ouderen zorgen voor de openbare orde en veiligheid gezondheid en veiligheid beheren preventie van verontreiniging dienstroosters opstellen trainingssessies voorbereiden strategieën voor het omgaan met gevallen van ouderenmishandeling strategisch denken toepassen advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid werknemers opleiden zorg coördineren gezondheidszorg communiceren met anderen die belangrijk zijn voor gebruikers van diensten personeel werven implementatie van overheidsbeleid een professioneel netwerk ontwikkelen klinische geriatrie verbeteringsstrategieën aanbieden implementatie van overheidsbeleid beheren rekeningen beheren organisatorisch beleid toewijzing van plaats plannen aanvragen voor sociale zekerheid onderzoeken programma’s inzake sociale zekerheid ontwikkelen voldoen aan praktijknormen in sociale diensten communicatieprincipes vermogen van oudere volwassenen om voor zichzelf te zorgen beoordelen activiteiten delegeren gevaren voor de veiligheid vaststellen pedagogische concepten ontwikkelen boekhoudkundige technieken bijdragen aan het bewaken van kinderen materiaal voor schadeherstel bij overstromingen communiceren met behulp van een tolk in de sociale dienstverlening omgaan met problemen van kinderen naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen personeel beheren toezicht houden op kinderen ontwikkeling van de jeugd beoordelen wetgeving inzake sociale huisvesting socialezekerheidsrecht de organisatie vertegenwoordigen budgetten beheren personeelsbeheer problemen oplossen bij sociale dienstverlening reddingsmissies coördineren administratieve systemen beheren belangen van de klant beschermen omgaan met collega’s behoeften van oudere volwassenen projectbeheer zorgen voor transparantie van informatie zorgprogramma’s voor kinderen implementeren kinderbescherming ordehandhaving vreemde talen toepassen bij sociale diensten welzijn van kinderen ondersteunen zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal wetgeving inzake verontreiniging relaties met lokale vertegenwoordigers onderhouden pedagogie navolging van beleid garanderen rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen gebruikers van sociale diensten ondersteunen bij het beheer van vaardigheden personeel aanwerven psychologische ontwikkeling van jongeren oplossingen voor problemen creëren overheidsprogramma’s inzake sociale zekerheid ondernemingsbeleid samenwerken met andere hulpdiensten activiteiten van verzorgingstehuizen organiseren zorgen voor de toepassing van wetten activiteiten in faciliteiten organiseren rapporten presenteren invloed van de sociale context op de gezondheid noodprocedures beheren vertrouwen van gebruikers van diensten behouden veiligheidsstrategieën testen palliatieve zorg relaties met overheidsinstellingen onderhouden contacten onderhouden met lokale overheden communiceren met jongeren gebruikers van sociale dienstverlening met lichamelijke handicaps helpen persoonsgerichte zorg toepassen toezicht houden op kwaliteitscontroles conflictbeheersing toepassen samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen samenwerkingsrelaties aangaan financieel beheer projectbeheer uitvoeren bescherming van jonge personen promoten

Functietitels

 • Regiomanager zuid-nederland
 • Manager projecten & resources
 • Afdelingshoofd support en beheer
 • Locatiemanager (28- 32 uur)
 • Regiomanager asielzoekerszorg
 • Afdelingshoofd toezicht, beleid en advies bij stadsarchief
 • Servicemanager
 • Traffic coördinator
 • Regiomanager den haag 32 uur