Beroep manager riolering en waterhuishouding

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Milieuwetgeving
 • Fabricageprocessen

Vaardigheden

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen
 • Productiebeleid ontwikkelen
 • Zorgen voor naleving van de milieuwetgeving
 • Grond- en hulpstoffen beheren
 • Bedrijfsnormen volgen
 • Leiding geven aan personeel
 • Streven naar bedrijfsgroei
 • Over productieresultaten rapporteren
 • Ontwikkelingen inzake wetgeving volgen
 • Kwaliteitscriteria voor productie definiëren
 • Onderhoud van apparatuur verzekeren
 • Deadlines halen
 • Richtsnoeren voor productie opstellen
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Toezicht houden op de bouw van rioleringssystemen
 • Afspraken met leveranciers uitonderhandelen
 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal
 • Budgetten beheren
 • Omgaan met managers

Optionele kennis en vaardigheden

wetgeving inzake verontreiniging preventie van verontreiniging automatische machines controleren toezien op behandeling van afvalwater toezien op afvalverwijdering resultaten van de analyse documenteren tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur toetsing van waterkwaliteit beheren beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingsnetwerken kwaliteitscontrole op pijpleidingen uitvoeren gevolgen voor het milieu beoordelen personeel aanwerven pijpleidingen inspecteren rioleringsnetwerken ontwikkelen milieu-inspanningen coördineren hergebruik van water waterregelgeving behandeling van rioolslib coördineren milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken werknemers opleiden milieu-incidenten melden procedures voor waterdistributie beheren