Beroep manager reddingscentrum

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Onderzoekend

Kennis

 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Eerste hulp
 • Wetgeving inzake verontreiniging
 • Begrotingsbeginselen
 • Preventie van verontreiniging
 • Wettelijke vereisten in de sociale sector
 • Ordehandhaving
 • Sociale wetenschappen
 • Principes voor bedrijfsbeheer
 • Sociale rechtvaardigheid
 • Klantendiensten
 • Psychologie

Vaardigheden

 • Voorzorgsmaatregelen voor gezondheid en veiligheid volgen bij socialezorgpraktijken
 • Sociaal bewustzijn promoten
 • Communiceren met gebruikers van sociale diensten
 • Leiding geven aan personeel
 • Begroting van sociale dienstverleningsprogramma’s beheren
 • Veranderingsmanagement toepassen
 • Fondsenwerving beheren
 • Empathisch zijn
 • Verslagen van werk met gebruikers van diensten bewaren
 • Holistische benadering toepassen binnen sociale diensten
 • Rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen
 • Gebruikers van diensten en verzorgers betrekken bij de planning van zorg
 • Samenwerken op interprofessioneel niveau
 • Intercultureel bewustzijn tonen
 • Zorgen voor de openbare orde en veiligheid
 • Marketingstrategieën implementeren
 • Conflicten hanteren
 • Actief luisteren
 • Beleidslijnen van de organisatie naleven
 • Stress in organisaties beheersen
 • Wetgeving inzake sociale diensten naleven
 • Sociale verandering promoten
 • Organisatorische technieken gebruiken
 • Integratie bevorderen
 • Bijdragen aan het waarborgen van veiligheid van individuen
 • Professioneel communiceren met collega’s in andere vakgebieden
 • Sociaal dienstverleningsplan evalueren
 • Omgaan met ethische dilemma's in de maatschappelijke dienstverlening
 • Eigen verantwoordelijkheid aanvaarden
 • Leiderschap tonen bij sociale dienstverlening
 • Prestaties van personeel op het gebied van maatschappelijk werk evalueren
 • Administratieve systemen beheren
 • Persoongebaseerde planning gebruiken
 • Verslag doen van sociale ontwikkelingen
 • Werken in een multiculturele omgeving in de gezondheidszorg
 • Continue professionele ontwikkeling ondernemen op het gebied van sociaal werk
 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen
 • Sociale problemen voorkomen
 • Situatie van gebruikers van sociale diensten beoordelen
 • Economische criteria overwegen bij besluitvormingsprocessen
 • Navolging van beleid garanderen
 • Behoeften van een gemeenschap analyseren
 • Onderzoek inzake sociaal werk uitvoeren
 • Beleidsmakers beïnvloeden over sociale dienstverleningskwesties
 • Sociaal rechtvaardige werkbeginselen toepassen
 • Impact van maatschappelijke programma's beoordelen
 • Bescherming bieden aan bepaalde personen
 • Beslissingen nemen binnen sociaal werk
 • Sociale crisissen beheersen
 • Hulprelaties opbouwen met gebruikers van sociale diensten
 • Dienstroosters opstellen
 • Problemen kritisch behandelen
 • Regelgeving controleren bij sociale diensten
 • Dagelijkse prioriteiten stellen
 • Public relations verzorgen
 • Opkomen voor anderen
 • Overheidsfinanciering beheren
 • Zakenrelaties aangaan
 • Sociale diensten verlenen in cultureel diverse gemeenschappen
 • Pleiten voor gebruikers van sociale diensten
 • Kwaliteitsnormen toepassen bij sociale diensten
 • Werken met gemeenschappen
 • Noodprocedures beheren
 • Activiteiten delegeren

Optionele kennis en vaardigheden

materiaal voor schadeherstel bij overstromingen toezicht houden op kwaliteitscontroles personeel aanwerven zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal zorgen voor de toepassing van wetten veiligheidsstrategieën testen trainingssessies voorbereiden risicoanalyses uitvoeren samenwerken met andere hulpdiensten reddingsmissies coördineren werknemers opleiden contacten onderhouden met lokale overheden gevaren voor de veiligheid vaststellen milieu-incidenten melden logboeken bijhouden onderwijzen over management inzake noodsituaties samenwerking tussen de verschillende afdelingen waarborgen advies geven over maatregelen ter verbetering van de veiligheid

Loopbaanperspectief

Het beroep manager reddingscentrum behoort tot de beroepsgroep Managers gespecialiseerde dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241800  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20244700  gemiddeld
verwachte baanopeningen tot 20246400  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  erg hoog
samenhang baankans met economie  hoog