Beroep manager recreatie-accommodatie

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager recreatie-accommodatie: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Recreatieactiviteiten

  Het domein en de kenmerken van recreatieve activiteiten voor klanten.

Vaardigheden

 • Recreatieve activiteiten promoten

  De implementatie bevorderen van recreatieprogramma’s in een gemeenschap alsook van recreatieve diensten die door een organisatie of instelling worden verleend.

 • Grond- en hulpstoffen beheren

  De goederenstroom die de aankoop, de opslag en het vervoer van de vereiste kwaliteit van de grondstoffen omvat, bewaken en controleren, alsook de inventaris van de lopende werken. Beheer van de activiteiten in de toeleveringsketen en synchronisatie van het aanbod met de vraag naar productie en de vraag van de afnemer.

 • Gebruik van recreatiefaciliteiten inplannen

  Het gebruik van recreationele voorzieningen plannen.

 • Organisatorische beleidslijnen vaststellen

  Deelnemen aan het vaststellen van een organisatorisch beleid dat onder meer betrekking heeft op de geschiktheid van de deelnemers, de vereisten van het programma en de voordelen van het programma voor de gebruikers van de diensten.

 • Recreatieprogramma’s ontwikkelen

  Plannen en beleid ontwikkelen die erop gericht zijn om de gewenste recreatieve activiteiten aan een doelgroep of in een gemeenschap aan te bieden.

 • Dagelijkse informatieactiviteiten leiden

  De dagelijkse werkzaamheden van verschillende eenheden leiden. Het programma/de projectactiviteiten coördineren om te waarborgen dat de kosten en de tijd in overeenstemming zijn.

 • Logistiek beheren

  Een logistiek kader creëren voor het vervoer van goederen naar de klanten en voor het ontvangen van geretourneerde goederen, de logistieke processen en richtsnoeren uitvoeren en volgen.

 • Operationele begroting beheren

  Operationele begrotingen, samen met het economisch/administratief leidinggevende/personeel van de kunstinstelling/de afdeling/het project voorbereiden, volgen en aanpassen.

 • Recreatieaccommodatie beheren

  De dagelijkse activiteiten van een culturele faciliteit beheren. Alle activiteiten organiseren en de verschillende afdelingen coördineren die binnen een culturele faciliteit werken. Een actieplan ontwikkelen en de nodige fondsen regelen.

 • De organisatie vertegenwoordigen

  Optreden als vertegenwoordiger van de instelling, het bedrijf of de organisatie tegenover de buitenwereld.

 • Dagelijkse prioriteiten stellen

  Dagelijkse prioriteiten stellen voor het personeel; effectief omgaan met multi-task werkbelasting.

 • Contacten onderhouden met lokale overheden

  Contact onderhouden en informatie uitwisselen met regionale of lokale overheden.

Optionele kennis en vaardigheden

taakgegevens bijhouden werkstroomprocessen beheren reclamecampagnes coördineren takenschema's beheren gegevens over voorraden bijhouden toezicht houden op werkzaamheden toezicht houden op de werkzaamheden van verschillende ploegendiensten salarissen beheren relaties met leveranciers onderhouden verschillende talen spreken budgetten beheren relaties met klanten onderhouden vergaderingen regelen team leiden verkoopverslagen opstellen professionele gegevens bijhouden leiding geven aan personeel klanten informeren over wijzigingen en annuleringen van activiteiten ondernemingsbeleid vooruitgang naar streefdoelen analyseren professionele administratie bijhouden gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen een bijeenkomst voorzitten kwaliteitsstandaarden begeleidingsmethodes toezicht houden op het beheer van een zaak marketingstrategieën implementeren omgaan met managers projectbeheer uitvoeren goederen bestellen klanten helpen financieel plan opstellen oplossingen voor problemen creëren strategieën om inkomsten te genereren ontwikkelen klein tot middelgroot bedrijf beheren evenementen organiseren activiteiten delegeren organisatorische beleidslijnen opstellen doelstellingen voor de middellange en lange termijn plannen vervoerkosten analyseren capaciteitenniveau's van medewerkers beoordelen kosten-batenanalyserapporten verstrekken begrotingsbeginselen behoeften van klanten identificeren verslag uitbrengen over het algemene beheer van een bedrijf werknemers beoordelen maatschappelijk verantwoord ondernemen gasten inchecken verkoopopbrengsten maximaliseren dienstroosters opstellen trainingen organiseren boekhouding personeel aanwerven naleving van bedrijfsregels waarborgen veilige werkprotocols opstellen bedrijfsnormen volgen communicatieprincipes naleving van gezondheids- veiligheids- en hygiënenormen waarborgen boekhoudregelgeving werknemers opleiden

Loopbaanperspectief

Het beroep manager recreatie-accommodatie behoort tot de beroepsgroep Managers commerciële en persoonlijke dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20243300  erg hoog
verwachte vervangingsvraag tot 20241000  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20244300  hoog
salarisgroei tijdens loopbaan  gemiddeld
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  erg hoog

Source: Sisyphus ODB