Beroep manager recirculatiesystemen aquacultuur

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Sociaal / Realistisch
 • Realistisch / Onderzoekend

Kennis

 • Voorschriften inzake vissenwelzijn
 • Hergebruik van water
 • Visvangstmethoden
 • Brandbestrijdingssystemen
 • Analyse van waterchemie
 • Biofiltersystemen
 • Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Rangschikking van vissen
 • Recirculatiesystemen
 • Identificatie en classificatie van vissen
 • Biologie van vissen

Vaardigheden

 • Voedingsschema’s voor vissen implementeren
 • Wetenschappelijke gegevens interpreteren om waterkwaliteit te beoordelen
 • Preventieve maatregelen tegen visziekten uitvoeren
 • Waterkwaliteit controleren
 • Opleidingsbehoeften identificeren
 • Zorg dragen voor de gezondheid en veiligheid van aquacultuurmedewerkers
 • Gezondheidstoestand van vissen beoordelen
 • Toezien op biofiltersystemen
 • Veiligheidssystemen onderhouden
 • Tijdskritische besluiten nemen
 • Recirculatiesystemen beheren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Visvoorraad inspecteren
 • Groeitempo van gecultiveerde vissoorten controleren
 • Recirculatiesystemen onderhouden
 • Deelnemen aan de organisatie van rampoefeningen
 • Ter plaatse bij aquacultuurvoorzieningen opleidingen geven
 • Toezien op circulatiesystemen
 • Visziekten beheersen
 • Onderzoek uitvoeren over sterftecijfers van vissen
 • Gezondheids- en welzijnsbeheerplannen voor vissen ontwikkelen
 • Uitrusting van recirculatiesystemen beheren

Optionele kennis en vaardigheden

communicatiemiddelen gebruiken noodcommunicatiesystemen bedienen marketingstrategieën plannen werken als team teambuilding plannen marketingprincipes verschillende talen spreken wetenschappelijk besluitvormingsproces in de gezondheidszorg implementeren werk van teams en individuen plannen persoonlijke vaardigheden ontwikkelen it-instrumenten gebruiken mondelinge instructies overbrengen team leiden communiceren in het engels op competent gebruiksniveau

Loopbaanperspectief

Het beroep manager recirculatiesystemen aquacultuur behoort tot de beroepsgroep Biologen en natuurwetenschappers. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 2024-400  erg laag
verwachte vervangingsvraag tot 20245000  laag
verwachte baanopeningen tot 20245000  erg laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog