Beroep manager railvervoer

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Health and safety measures in transportation
 • Train planning
 • Modern power signalling systems
 • Project management
 • Railway framework legislation
 • Rail infrastructure
 • Physical characteristics of railways

Vaardigheden

 • Manage budgets
 • Manage staff
 • Perform rail operations risk management
 • Comply with legal regulations
 • Assess performance of rail operations
 • Plan railway incident mitigation measures
 • Develop staff
 • Ensure customer focus
 • Enforce railway safety regulations

Optionele kennis en vaardigheden

beschikken over computervaardigheden in een spoorvervoerteam werken

Loopbaanperspectief

Het beroep manager railvervoer behoort tot de beroepsgroep Managers logistiek. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20241300  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20241300  erg laag
verwachte baanopeningen tot 20242500  laag
salarisgroei tijdens loopbaan  hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  gemiddeld
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  hoog
samenhang baankans met economie  hoog