Beroep manager productiefaciliteit

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Manager productiefaciliteit: Open vacatures

Vind je droombaan op Talent.com, een van de grootste vacaturesites ter wereld.

Actuele vacatures: talent.com

Persoonlijkheidstypen

Kennis

 • Veiligheidsvoorschriften voor elektriciteit

  De naleving van veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen bij installatie, gebruik en onderhoud van constructies en apparaten die deel uitmaken van installaties voor opwekking, transport en distributie van elektriciteit, waaronder de juiste beschermingsmiddelen, voorschriften voor het omgaan met materieel en preventiemaatregelen.

 • Beheer van de leveringsketen

  De goederenstroom in de toeleveringsketen, het verkeer en de opslag van de grondstoffen, de procesinventaris en de eindproducten van de oorsprong tot de plaats van verbruik.

Vaardigheden

 • Onderhoudswerkzaamheden aan gebouwen plannen

  Onderhoudsactiviteiten plannen voor het onderhoud van gebouwen, systemen en diensten die in openbare of particuliere gebouwen worden ingezet, afhankelijk van de prioriteiten en behoeften van de klant.

 • Prestaties van aannemers controleren

  Beheren van de prestaties van de aannemer en beoordelen of deze aan de overeengekomen norm voldoen en eventuele ondermaatse prestaties corrigeren indien nodig.

 • Omgaan met managers

  Omgaan met managers van andere afdelingen om een effectieve service en communicatie te waarborgen, d.w.z. verkoop, planning, inkoop, handel, distributie en techniek.

 • Budgetten beheren

  De budgetten plannen en monitoren en hierover verslag uitbrengen.

 • Toezicht houden op werkzaamheden

  Leiden van en toezicht houden op de dagelijkse activiteiten van ondergeschikt personeel.

 • Beleidslijnen van de organisatie naleven

  Beleidslijnen van de organisatie of afdelingsspecifieke normen en richtlijnen naleven. De motieven van de organisatie en de gemeenschappelijke afspraken begrijpen en daarnaar handelen.

 • Zorgen voor de beschikbaarheid van materiaal

  Ervoor zorgen dat de nodige apparatuur beschikbaar is, gereed is en beschikbaar is voor gebruik vóór het begin van de procedures.

 • Zorgen voor de inspectie van faciliteiten

  Een regelmatig inspectiesysteem plannen en in stand houden om ervoor te zorgen dat de faciliteiten geschikt zijn voor het doel en om gevaren en verdere risico's te voorkomen.

 • Energiebeheer van installaties uitvoeren

  Bijdragen aan de ontwikkeling van doeltreffende strategieën voor energiebeheer en ervoor zorgen dat deze duurzaam zijn voor de gebouwen. Gebouwen en voorzieningen evalueren om na te gaan waar verbeteringen kunnen worden aangebracht op het gebied van energie-efficiëntie.

 • Ruimtebenutting beheren

  Toezicht houden op het ontwerp en de ontwikkeling van een plan voor de toewijzing van ruimte en faciliteiten, dat gebaseerd is op de behoeften en prioriteiten van de gebruiker.

 • Gezondheids-, veiligheids- en milieubeoordelingen maken

  Uitvoering van beoordelingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, teneinde te zorgen voor een goede arbeidsomgeving en arbeidsomstandigheden.

 • Productiefaciliteiten beheren

  De relevante overwegingen voor het beheer van de productiefaciliteiten plannen, in stand houden en voorzien. Zorgen voor een gestage ontwikkeling van strategische plannen voor installaties en ervoor zorgen dat zij hun functionaliteit efficiënt uitvoeren.

 • Gezondheids- en veiligheidsprocedures plannen

  Procedures opstellen voor het handhaven en verbeteren van gezondheid en veiligheid op de werkplek.

Optionele kennis en vaardigheden

inkoopactiviteiten beheren toezicht houden op montagewerkzaamheden energieprestaties van gebouwen omstandigheden in de bewerkingsomgeving controleren toezicht houden op de logistiek van eindproducten facilitaire diensten beheren bedrijfsafval ophalen multimodale vervoerslogistiek fabricageprocessen regelgeving inzake brandveiligheid contracten beheren transportband controleren noodevacuatieplannen beheren leiding geven aan personeel omgaan met grote incidenten faciliteitenbeheer in de organisatie industriële techniek onderhoud van apparatuur verzekeren contacten leggen met veiligheidsautoriteiten beleid inzake faciliteitenbeheer plannen maatschappelijk verantwoord ondernemen bouwkundige systemen inspecteren

Loopbaanperspectief

Het beroep manager productiefaciliteit behoort tot de beroepsgroep Managers zakelijke en administratieve dienstverlening. Uit onderzoek van Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (2020) is gebleken dat voor deze beroepsgroep de volgende loopbaanperspectieven gelden.

Onderwerp Aantal banen Perspectief
verwachte uitbreidingsvraag tot 20245900  gemiddeld
verwachte vervangingsvraag tot 20249400  laag
verwachte baanopeningen tot 202415200  gemiddeld
salarisgroei tijdens loopbaan  zeer hoog
uitwijkmogelijkheden naar sector  erg hoog
substitutiemogelijkheden naar opleidingstype  gemiddeld
samenhang baankans met economie  hoog

Source: Sisyphus ODB