Beroep manager pijpleidingbeheer

Via de uitgebreide beroepskeuzetest kun je zien welke beroepen bij jouw persoonlijkheidsprofiel passen.

Persoonlijkheidstypen

 • Ondernemend / Conventioneel

Kennis

 • Projectbeheer
 • Beginselen van projectbeheer
 • Financiële draagkracht
 • Regelgeving inzake transport via pijpleidingen
 • Veiligheidsvereisten voor goederen die via pijpleidingen worden getransporteerd
 • Soorten pijpleidingen

Vaardigheden

 • Schriftelijke verslagen inzake werk analyseren
 • Projectbeheer uitvoeren
 • Verslagen over verlichtingssystemen op luchthavens opstellen
 • Gezondheids- en veiligheidsnormen toepassen
 • Routemogelijkheden voor pijpleidingprojecten analyseren
 • Projectspecificaties creëren
 • Werkgerelateerde verslagen schrijven
 • Instructies aan medewerkers geven
 • Tijdslijnen voor ontwikkelingsprojecten van pijpleidingen opstellen
 • Opvolging van dienstverlening met betrekking tot pijpleidingen uitvoeren
 • Zorgen voor de naleving van de regelgeving inzake pijplijninfrastructuur
 • Financieringsmiddelen beheren
 • Meerdere kennisgebieden combineren
 • Beheersprioriteiten bepalen voor pijpleidingsnetwerken
 • Leiding geven aan personeel

Optionele kennis en vaardigheden

milieu-effecten van pijpleidingsprojecten beperken prestatieplannen voor reservoir samenstellen beschermingsplannen voor oogst maken locaties onderzoeken voor pijpleidinginstallaties gebreken in pijpleidingsinfrastructuur opsporen slijtage van pijpleidingen voorkomen rampenplannen voor noodgevallen ontwikkelen informatie van pijplijndatabank analyseren takelschema's verstrekken invloed van de eigenschappen van materiaal op de doorstroming van pijpleidingen in aanmerking nemen pijpleidingen inspecteren eigenschappen van coating van pijpleidingen